Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:dokumenty

Toto je starší verze dokumentu!


Pracovní postupy a doporučení pro knihovny SPOK

Společná dokumentace

Další užitečné manuály

Nastavení služebního klienta

Čtenáři, výpůjčky, vracení

Interní dokumentace jednotlivých knihoven SPOK

Praktické informace při zapojení nové knihovny do SPOK

Upgrade Evergreenu

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/spok/dokumenty.1567624659.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/04 21:17 autor: ece