Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:spok

Společný katalog Evergreen (SPOK)

SPOK je společným katalogem několika nezávislých knihoven. Díky tomu, že jde o jedinou instalaci softwaru, který je navžen právě pro takový způsob využití, mohou knihovny zapojené do SPOK sdílet katalogizační záznamy i další data nebo využívat společná nastavení a to vše bez nutnosti slevit ze svých nároků na přizpůsobení knihovního katalogu potřebám knihovny, ať už jde o rozhraní oniline katalogu nebo také např. pravidla pro výpůjčky, výši pokut, e-mailová oznámení, tiskové nebo statistické výstupy, šablony pro bibliografické záznamy, šablony pro zpracování exemplářů aj.

Několikaletý provoz společného katalogu potvrdil, že sdílení v této oblasti představuje úsporu personálních zdrojů: Po prvotním nastavení a vyladění systému znamená další knihovna, která systém sdílí, práci navíc pouze při přechodu softwaru na novější verzi nebo pokud výjimečně dojde ke změnám knihovních procesů a služeb.

O pilotním projektu společného katalogu (vznik a začátky SPOK)

Knihovny zapojené do SPOK:

Online katalog zapojených knihoven

Informace pro zájemce o zapojení do SPOK

Podrobnější informace o možnostech a funkcích společného katalogu a praktických aspektech spolupráce.

Interní dokumentace SPOK a zapojených knihoven

1)
Evergreen umožňuje, aby každá ze zapojených knihoven měla nastaven svůj svůj vlastní přístup do online katalogu, kde je přizpůsobena výchozí knihovna pro vyhledávání, vzhled katalogu, odkazy a případně další informace specifické pro jednotlivé knihovny, i v tomto případě však čtenář může vyhledávat také ve celém katalogu SPOK
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/spok.txt · Poslední úprava: 2019/10/24 23:21 autor: ece