Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:pilotni_projekt_spolecneho_katalogu

O pilotním projektu společného katalogu

Knihovní software Evergreen byl do roku 2015 v českých knihovnách implementován formou samostatných instalací. Tato praxe vychází ze situace v České republice, kde podobná řešení společného katalogu dosud nebyla realizována. S podporou programu VISK 3 na rok 2015 vznikl pilotní projekt společného katalogu dvou zcela nezávislých knihoven - Knihovny Jabok a Knihovny Katolického domova studujících (dále jen KDS). V rámci projektu byly řešeny jak praktické záležitost (nastavení a správa systému) tak i stanovení pravidel vzájemné spolupráce (smluvní zakotveni spolupráce, dohoda společných pracovních postupů).

Projekt v praxi prokázal proveditelnost provozování společného katalogu více nezávislých knihoven s využitím pouze jedné instalace softwaru Evergreen v českých podmínkách. Takové řešení příspívá nejen k rozšíření nabídky služeb uživatelům knihoven, ale také k větší spolupráci knihoven a ke sdílení a efektivnějšímu využití finančních i lidských zdrojů.

Harmonogram projektu

Podzim 2014

 • Dohoda o vzniku společného katalogu projektu a předběžná ujednání o podmínkách společného projektu
 • Podání žádosti o dotaci v programu VISK3

Jaro 2015

 • Schválení žádosti o dotaci z programu VISK 3 2015 (dotace byla poskytnuta v plné výši)
 • Příprava nastavení systému pro provoz více nezávislých knihoven (teoretická příprava, ověření nastavení na testovací verzi katalogu Evergreen)
 • Žádost knihovny KDS o siglu a prefix čárového kódu
 • Příprava smlouvy o spolupráci
 • Diskuse o vhodném uspořádání/nastavení knihovny a výpůjčních pravidel

Červen 2015

 • Školení katalogizátorů z knihovny KDS, průběžné procvičování katalogizace na testovací instalaci Evergreenu
 • Řešení praktických otázek (tisk čárových kódů, pořízení čtečky čárových kódů, instalace knihovního softwaru Evergreen na počítačích v knihovně KDS apod.)

Červenec a srpen 2015

 • Nastavení produkční verze knihovního systému Evergreen pro provoz společného katalogu - část 1. základní nastavení a nastavení nutná pro katalogizaci.
 • Zahájení katalogizace v knihovně KDS (1. července 2015)
 • * Dokončení katalogizace dokumentů v knihovně KDS (do konce srpna 2015)
 • Nastavení knihovního systému - část 2: výpůjční protokol a výpůjční pravidla knihovny KDS (červenec a srpen 2015)
 • Nastavení a přizpůsobení online katalogu knihovny KDS (srpen 2015)
 • Školení pro práci ve výpůjčním protokolu.

Provoz společného katalogu

10. září 2015 bylo v knihovně KDS zahájeno půjčování knih pomocí knihovního softwaru Evergreen

Další informace o projektu

Informace o provozu SPOK

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/pilotni_projekt_spolecneho_katalogu.txt · Poslední úprava: 2018/09/21 11:49 autor: ece