Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rezervace:rezervace

Rezervace

Rezervace jsou velmi složitý proces, který bere v úvahu mnoho okolností a nastavení systému. Jde např. o nastavení v administrativním modulu (nastaven vah, hranic pro rezervace, zda jsou rezervace splněny i ve dnech, kdy je knihovna zavřená aj.), nastavení rezervovaného exempláře (modifikátor výpůjčky, typ dokumentu, zda je dokument možné rezervovat aj.), nastavení skupiny oprávnění čtenáře, který si dokument rezervoval, zda je zda je čtenář nezletilý, apod.

Pokud není v systému nastavena pro rezervaci metoda First IN - First Out (FIFO), kterou je možné popsat jako „kdo dřív přijde, ten dřív mele“, rezervace NEJSOU splňovány v pořadí, jakém jsou zadávány. Systém se snaží (v souladu s nastavením rezervačních pravidel pro katalog nebo jednotlivé systémy, které obsahuje) optimalizovat splnění rezervace tak, aby po zachycení rezervace exemplář musel urazit co nejmenší cestu při přepravě a byl předán čtenáři, který je v seznamu rezervací danému exempláři nejblíže (nemusí to být vždy ten čtenář, který má dokument rezervovaný nejdéle).

Typy (úrovně) rezervací

V Evergreenu je možné zadávat pět typů rezervace: na úrovni metazáznamu, titulu, části, svazku a exempláře. Čtenáři mohou zadávat rezervace na úrovni titulu, části a metazáznamu. Personál může zadávat rezervace na všech úrovních.

Přehledy typů rezervací

Vytvoření (zadání) rezervace

Správa rezervací čtenářů

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/rezervace/rezervace.txt · Poslední úprava: 2020/09/16 09:47 autor: ece