Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:dokumenty

Pracovní postupy a doporučení pro knihovny SPOK

Společná dokumentace

Další užitečné manuály

Nastavení služebního klienta

Čtenáři, výpůjčky, vracení

Interní dokumentace jednotlivých knihoven SPOK

Praktické informace při zapojení nové knihovny do SPOK

Upgrade Evergreenu

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/dokumenty.txt · Poslední úprava: 2020/02/18 18:01 autor: ece