Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


o_evergreenu:bezpecnost_a_ochrana_udaju

Bezpečnost a ochrana osobních údajů v Evergreenu

Evergreen a GDPR

Knihovní software Evergreen disponuje řadou nástrojů a opatření pro bezpečnost a ochranu osobních údajů, která v kombinaci s vhodnou politikou a postupy knihovny odpovídají požadavkům GDPR.

Osobní údaje ukládané knihovním softwarem Evergreen

 • Jméno čtenáře, adresa (adresy), e-mail, telefonní číslo (čísla), zahashované heslo.
 • Záznamy o aktivitách čtenáře, včetně typu a času aktivity
 • Výpůjčky a žádosti o rezervace
 • Údaje o naúčtovaných poplatcích a platbách
 • Seznamy knih vytvořené čtenářem
 • Poznámky, upozornění a blokace, oznámení ukládané v centru zpráv
 • Záznamy o upozorněních (zaslaných e-mailem, prostřednictvím SMS, vytištěných, telefonických oznámeních generovaných systémem)
 • Záznamy o přenastavení hesla
 • Historie některých nastavení a aktivit (viz schéma databáze “Auditor”)
 • Případně vlastní statistické kategorie, nastavené jednotlivými knihovnami

Stručný přehled nástrojů pro bezpečnost a ochranu osobních údajů v Evergreenu

 • Použití SSL/TLS pro funkce služebního klienta a účtů čtenářů
 • Rozumný mechanismus pro funkci ukládání a obnovu hesla
 • Propracovaný systém oprávnění pro jednotlivé činnosti
  • přes 500 oprávnění
  • přidělení oprávnění pro konkrétní organizační jednotku
  • přidělení oprávnění pro různé úrovně hierarchie organizačních jednotek
  • oprávnění pro skupiny
  • individuální oprávnění pro jednotlivce na libovolné úrovni hierarchie
 • Nastavení bránící personálu získat přístup ke čtenářskému kontu z cizí organizační jednotky, pokud k tomu čtenář nedal souhlas
  • zohlednění vzájemné spolupráce knihoven (možnost nastavení, pro které organizační jednotky je souhlas vyžadován)
 • Rezervační aliasy využitelné pro
  • možnost vyzvedávání rezervací ve veřejném prostoru knihovny
  • skrytí totožnosti čtenáře na výpisech výpůjček apod.
 • Nastavitelné bezpečnostní limity pro počet zobrazení některých údajů (např. o posledních výpůjčkách dokumentu)
 • Anonymizace výpůjček
  • nastavitelný časový limit
  • automatická anonymizace všech údajů při zrušení čtenářského konta
  • uchování statistických údajů u anonymizovaných výpůjček
 • Volby pro zobrazení historie výpůjček a rezervací čtenáře
  • aktivace pouze samotným čtenářem, nikoliv personálem
  • ve služebním klientu nemá personál ve čtenářském kontě přístup k historii výpůjček čtenáře
  • čtenář může smazat celou historii nebo odstranit z historie konkrétní titul
 • Odstranění údajů sloužících k ověření identity z logů v Evergreenu
 • Ochrana proti podstrčení SQL kódu
 • Maximální používání bezpečných postupů při vytváření kódu
 • Aktualizace softwaru na základě zvyšující se znalost zabezpečení - např. aktualizace algoritmu hashingu hesel aj.
 • Fungující bezpečnostní tým v rámci komunity kolem Evergreenu

(návody jsou průběžně doplňovány)

Historie výpůjček, rezervací a záznamů aktivit čtenáře

Export údajů čtenáře ve strojově čitelném formátu

 • Export historie výpůjček do CSV - export historie může provádět pouze čtenář po přihlášení do svého čtenářského konta a to pouze v případě, že má nastavenou volbu uchovávání historie výpůjček
 • Export seznamu knih do formátu CSV - export seznamu knih může provádět pouze čtenář po přihlášení do svého čtenářského konta

Odkazy na materiály týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů:

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/o_evergreenu/bezpecnost_a_ochrana_udaju.txt · Poslední úprava: 2018/05/03 12:35 autor: ece