Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sprava_systemu:anonymizace_rezervaci

Anonymizace historie rezervací

Podobně jako údaje o historii výpůjček, je v Evergreenu možné vyčistit také staré splněné či nesplněné rezervace.

Vyčištěné (anonymizované) rezervace jsou přesunuty z tabulky action.hold_request do tabulky action.aged_hold_request, přičemž jsou vymazány údaje identifikující čtenáře (podobně jakou jsou při anonymizaci výpůjčky přesunuty do tabulky action.aged_circulation, viz Archivace (anonymizace) výpůjček)

Nastavení parametrů pro anonymizaci historie rezervací

Parametry pro anonymizaci historie rezervací se nastavují rozhraní pro nastavení globálních indikátorů: AdministraceAministrace serveruGlobální indikátory. Pro nastavení jsou použity tyto globální indikátory:

  • Doba uchování historie rezervací: určuje časový rámec pro vyčištění rezervací založené na stáří transakce, např. 30 dní, 60 dní apod. (podobně také u dalších položek)
  • Doba uchování historie rezervací - splněné
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (čtenářem)
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (čtenářem v OPACu)
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (expirace nevyzvednuté rezervace)
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (expirace rezervace s nenalezeným cílem)
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (personálem)
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (telefonicky čtenářem)
  • Doba uchování historie rezervací - zrušené (výchozí)

Výchozí dobu uchování rezervací lze nastavit globálně pro všechny typy rezervací (nastavení Doba uchování historie rezervací) nebo lez specifikovat dobu uchování pro jednotlivé typy rezervací. Při čištění rezervací je dána přednost nastavení, které je více specifické.

V případě, že čtenář má ve svém čtenářském kontě nastaveno uchování rezervací, historie jeho rezervací není smazána.

Spuštění funkce čištění rezervací

Funkci čištění je nutné vyvola skriptem purge_holds.srfsh

Tip: Funkci čištění historie rezervací je možné zařadit mezi úlohy cronu.

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/sprava_systemu/anonymizace_rezervaci.txt · Poslední úprava: 2018/04/19 20:48 autor: ece