Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


start

Dokumentační portál české komunity Evergreenu

Evergreen je knihovní systém s otevřeným zdrojovým kódem. Je zpřístupněn pod licencí GNU General Public License. Jde o moderní robustní knihovní software, který je primárně určen pro provozování katalogu většího počtu knihoven (i nezávislých) v rámci jedné instalace. Evergreen vznikl v roce 2006 v USA pro veřejné knihovny ve státě Georgia; v současné době Evergreen používá přes 1200 veřejných i odborných či akademických knihoven v USA, Kanadě, Gruzii, Nizozemí, České republice i jinde.

(Portál je průběžně doplňován.)


Aktuálně

Česká demo instalace Evergreenu

Pro seznámení s Evergreenem nebo pro testovací účely nyní můžete využít českou demo instalaci Evergreenu.

Sklízení záznamů do Souborného katalogu ČR

Od listopadu 2018 je možné přo přispívání do Souborného katalogu ČR a využít protokol OAI-PMH. Podrobnosti najdete v dokumentaci.

Evergreen a GDPR

Informace o Evergreenu ve vztahu ke GDPR najdete na stránce Bezpečnost a ochrana osobních údajů v Evergreenu


O portálu Evergreen DokuWiki

Portál Evergreen DokuWiki byl vytvořen v rámci projektu Rozvoj a zkvalitnění online služeb Knihovny Jabok s využitím knihovního softwaru Evergreen podpořeného z dotace VISK3/2012.

Na správě a rozvoji portálu se podílí Knihovna Jabok a Osvobozená knihovna, z.s.

Portál obsahuje

  • Překlady manuálů zahraničních knihoven doplněné o specifika, a zkušenosti z české praxe;
  • Dokumentaci a zdroje vytvořené českou komunitou Evergreenu a dílčí části vytvořené studenty Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v rámci předmětu Informační a knihovnické služby na Ústavu Informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy1);
  • Interní dokumentaci knihoven zapojených do společného katalogu SPOK2);
  • Odkazy na zahraniční dokumentaci;
  • Informace o české komunitě Evergreenu (informace o knihovnách, seminářích, projektech apod.)

Pro tvorbu českých manuálů byla zčásti využita zahraniční dokumentace. Jedná se především o tyto zdroje:

Další informace: DokuWiki jako nástroj spolupráce (informace o portálu Evergreen DokuWiki na semináře Evergreen v českých knihovnách 2015)

Chcete přispět k tvorbě dokumentace?

Portál je v současné době přístupný komukoliv pro čtení. Editovat obsah mohou přihlášení uživatelé. Knihovnám, které používají Evergreen, můžeme také vytvořit zvláštní prostor pro jejich interní dokumentaci .

Máte-li zájem o vytvoření vlastního prostoru pro Vaši knihovnu na tomto portále nebo chcete-li přispět k tvorbě nebo úpravám dokumentace, prosím, napište nám (viz kontakt). Spolupracovníci jsou vítáni :-).

Kontakt

Eva Cerniňáková - cernin@jabok.cz (Knihovna Jabok)
info@osvobozena-knihovna.cz (Osvobozená knihovna, z.s.)

1)
Jde zejména o dokumentaci k OPACu a k některým částem webového služebního klienta.
2)
Tato dokumentace často obsahuje popis pracovních postupů jednotlivých knihoven a to nejen pro práci v knihovním softwaru Evergreen a může být inspirací i pro další knihovny, bez ohledu na používaný knihovní software.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/start.txt · Poslední úprava: 2021/01/06 18:25 autor: ece