Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


wiki:ebook_help

Návod k vytvoření e-knihy

Z příručky můžete vytvořit vlastní výběr stránek (tj. kapitol dokumentace), který lze vytisknout nebo uložit jako e-knihu ve formátu TXT, PDF nebo ODT.

Přidání stránky do e-knihy

Přesuňte se na stránku, kterou chcete zahrnout do svého výběru a klikněte na ikonu Přidat do knihy v pravé části obrazovky.

Po přidání první stránky se nad textem každé stránky zobrazí panel Knihař, s nabídkou nástrojů pro správu knihy. Pro přidání dalších stránek můžete buď znovu použít ikonu pro přidání do knihy, nebo použít odkaz Přidat stránku do knihy na panelu Knihař, viz obr. 1.

Obr. 1: Přidání další stránky

Odebrání stránky z e-knihy

Pokud již byla stránka vybrána do knihy, místo odkazu pro přidání stránky do knihy se na panelu Knihař zobrazí odkaz Odebrat stránku z knihy. Pokud chcete vybranou stránku z e-knihy odebrat, klikněte na tento odkaz, viz obr. 2.

Obr. 2: Odebrání stránky

Úprava e-knihy

Po výběru požadovaných stránek otevřete správce e-knihy kliknutím na odkaz Zobrazit/upravit knihu na panelu Knihař. Ve správci e-knihy se v levé části zobrazí seznam vybraných stránek, ve kterém můžete výběr dále upravovat, viz obr. 3.

Obr. 3: Úprava e-knihy

Změna pořadí vybraných stránek

Stránky se ve výběru zobrazují v pořadí, ve kterém byly do knihy přidány. Pokud chcete stránku přesunout, najeďte myší na čtvereček vlevo od názvu stránky a přetáhněte stránku nahoru nebo dolů (viz obr. 3).

Poznámka: Na mobilních zařízeních v současné době není možné měnit pořadí stránek ve výběru.

Smazání stránky z výběru

Pokud chcete stránku z výběru odebrat, klikněte na ikonu odpadkového koše vlevo od názvu stránky. Odebrané stránky se zobrazí pod Výběrem stránek v části Stránky odebrané z výběru (viz obr. 3).

Vrácení smazané stránky do výběru

Stránky, které odeberete z výběru ve správci e-knihy, můžete do výběru znovu přidat kliknutím na ikonku pro přidání do výběru vlevo od názvu stránky (viz obr. 3).

Zrušení výběru

Výběr stránek zrušíte kliknutím na tlačítko Zrušit výběr (viz obr. 3). Tím odeberete z výběru všechny stránky. Po odebrání všech stránek z výběru se Vám na dokumentačním portálu nebude zobrazovat panel Knihař, dokud do knihy opět nepřidáte nějakou stránku.

Vytvoření (export) knihy

  1. Po dokončení výběru stránek a úpravy knihy, zadejte v části Export výběru na pravé straně obrazovky požadovaný název knihy.
  2. V rozbalovací nabídce zvolte požadovaný formát (Tisk dokumentu, PDF) a klikněte na tlačítko Exportovat.
  3. Pokud jste zvolili Tisknutelnou verzi, zvolte tiskárnu a dokument vytiskněte1). Pokud jste zvolili PDF, zadejte jméno souboru a soubor uložte.

Možnosti vytvoření/exportu knihy na mobilních zařízeních

Na mobilních zařízeních nelze exportovat knihu do PDF a do ODT2). Knihu lze exportovat pouze ve formátu:

  • prostého textu (volba Pouze text);
  • webové stránky vhodné pro tisk, která neobsahuje záhlaví a zápatí, navigační odkazy, pouze samotný text kapitoly (volba Tisknutelná verze).
    Poznámka: V některých prohlížečích pro mobilní zařízení je poté možné tuto stránku exportovat do PDF (např. v prohlížeči Firefox pro Android).

Uložené výběry

Přihlášení uživatelé mohou výběr stránek uložit pro další použití3), nepřihlášení uživatelé tuto možnost nemají. Uložené výběry se zobrazí ve spodní části rozhraní pro úpravu knihy (viz obr. 4) a jsou dostupné nejen tomu, kdo výběr vytvořil, ale také všem ostatním uživatelům (i nepřihlášeným).

Obr. 4: Uložené výběry

Uložení výběru

Uložit výběr mohou pouze přihlášení uživatelé (administrátoři příručky). Pro uložení vyplňte název výběru do pole Uložení výběru a poté klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazení stránek v uloženém výběru

Kliknutím na název výběru se zobrazí seznam stránek, které výběr obsahuje (s odkazy na jednotlivé stránky).

Načtení výběru

Kliknutím na ikonu pro přidání do výběru (vlevo od názvu uloženého výběru) se seznam stránek načte do sekce Vybrané stránky. Poté lze s vybranými stránkami dále pracovat běžným způsobem, tj. přidávat k nim další stránky, přesouvat je nebo mazat a následně výběr vytisknout nebo exportovat do PDF.

Smazání výběru

Výběr smažete kliknutím na ikonu odpadkového koše vlevo od názvu výběru.

1)
Pokud ve vytištěném dokumentu nechcete mít informace o stránce atd., nastavte nejdříve požadované vlastnosti tisku stránky ve webovém prohlížeči.
2)
Do PDF nebo ODT je možný je pouze přímý export právě prohlížené stránky.
3)
Pokud uživatel není přihlášen, možnost uložení výběru se mu nezobrazí.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/wiki/ebook_help.txt · Poslední úprava: 2019/09/28 14:31 autor: ece