Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sprava_systemu:anonymizace_vypujcek

Archivace (anonymizace) výpůjček

Archivní (anonymizované) výpůjčky

Anonymizované (tzv. archivní) výpůjčky pomáhají v Evergreenu chránit soukromí uživatele a zároveň šetří místo na disku. Evergreen umožňuje jak správu historie výpůjček uživatelem samotným, tak nastavení hromadné anonymizace výpůjček administrátorem. Při hromadné anonymizaci jsou informace identifikující čtenáře (jméno:čárový kód) nahrazeny textem <Archivní výpůjčky> a je odstraněna vazba těchto informací na konkrétní čtenářské konto. Údaje o výpůjčkách (počet výpůjček, datum poslední výpůjčky, výpůjční stanice atd.) jsou však uchovány. Text <Archivní výpůjčky> se zobrazí jednak ve zprávách a statistikách, jednak ve služebním klientu a to v případě volby “Zobrazit posledních několik výpůjček” a v přehledu informací o exempláři na panelu “Historie výpůjček”.

Nastavení parametrů pro anonymizaci výpůjček

Parametry pro anonymizaci výpůjček se nastavují v rozhraní pro nastavení globálních indikátorů: AdministraceAministrace serveruGlobální indikátory Pro nastavení anonymizace jsou použity čtyři globální indikátory:

 • Doba uchování archivních výpůjček - určuje časový rámec pro archivní výpůjčky založené na stáří transakce (např. 30 dní, 60 dní apod.)
 • Archivní výpůjčky podle exempláře - určuje, kolik výpůjček uchovat (např. 1, 2, 3). Pokud je tato hodnota nastavena na 1, Evergreen vždy uchová poslední (nejnovější) výpůjčku
 • Archivní výpůjčky používají xact_finish date (datum skutečného ukončení výpůjčky) namísto data poslední výpůjčky - lze nastavit hodnotu Pravda nebo Nepravda
 • Historie výpůjček je uchována minimálně po dobu uchování archivních výpůjček bez ohledu na preferenci uživatelů - lze nastavit hodnotu Pravda nebo Nepravda

Jaká data jsou archivována (anonymizována)

Anonymizovány jsou pouze dokončené výpůjční transakce, tedy výpůjčky, které byly vráceny a nejsou k nim připojeny žádné neuhrazené pokuty či poplatky.

Anonymizována nejsou tato data:

 • otevřené výpůjční transakce (tj. dokumenty se statusem Vypůjčeno)
 • uzavřené výpůjční transakce s nezaplacenými pokutami za zpozdné
 • uzavřené výpůjční transakce s nezaplacenými poplatky
 • posledních X výpůjček (jejich počet je určen nastavením indikátoru Archivní výpůjčky podle exempláře)

Anonymizace výpůjček neovlivní uchování historie výpůjček čtenáře, kterou spravuje a vidí pouze čtenář ve svém čtenářském kontě v online katalogu. Minimum metadat je uloženo v tabulce “patron checkout history„. Jakmile je odpovídající výpůjčka archivována, není již nadále propojena s historií čtenářského konta.

Poznámka: Pro plnou ochranu historie výpůjček čtenáře je pouhé provádění archivace výpůjček nedostatečné. Proto opatření na ochranu soukromí čtenáře musí zahrnovat promyšlenou správu logů a zálohovaných dat.

Tip: Pro automatizaci archivace výpůjček je možné vytvořit úlohu v cronu.

Jak jsou výpůjčky anonymizovány

Pro účely zpráv a statistik slouží tabulka action.aged_circulation, v níže je odstraněna vazba na konto čtenáře, který si jednotku půjčil. Výpůjčky jsou do tabulky action.aged_circulation přesunuty, pokud nastane jedna ze tří níže uvedených okolností:

 1. Čtenářské konto je zrušeno. Tato akce přesune všechny výpůjčky z tabulky action.circulation do tabulky action.aged_circulation.
 2. Je smazán řádek (nebo řádky) v tabulce action.circulation. Spouštěč události action.age_circ_on_delete přesune smazané řádky z tabulky action.circulations do tabulky action.aged_circulation.
 3. Je spuštěna funkce action.purge_circulations. Předpokládá se, že tato funkce probíhá periodicky, čímž se zvyšuje ochrana soukroním čtenářů. Chování této funkce je řízeno dvěma interním indikátory: history.circ.retention_age a history.circ.retention_count. Funkce purge_circulations se většinou automaticky spouští z cronu prostřednitvím skriptu purge_circulations.srfsh.

Pozor! V systému s velkou aktivitou trvá funkce purge_circulations při prvním spuštění velmi dlouho a může se stát, že než skončí, vyprší časový limit skriptu srfsh, takže nedojde k přesunu dat.

Anonymizovaná výpůjčka a údaje o poplatcích

Při anonymizaci výpůjček jsou smazány řádky z tabulky money.materialized_billable_xact_summary , která je základem pro zobrazení poplatků.

Poznámka: Případné poplatky za zboží a služby připojené k jednotlivým výpůjčkám, jsou v současné době ignorovány a anonymizace výpůjček na ně nemá vliv.

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/sprava_systemu/anonymizace_vypujcek.txt · Poslední úprava: 2018/04/19 20:40 autor: ece