Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sprava_systemu:vymazani_aktivity_uzivatele

Vymazání údajů o aktivitách uživatele

Typy aktivit vázané na uživatele (např. údaje o přihlášení aj.) mají nyní v nových instalacích Evergreenu výchozí nastavení jako „dočasné“, což v praxi znamená, že v databázi je uchován pouze údaj o poslední aktivitě každého typu.

Nastavení více typů aktivity jako „dočasné“ vede k tomu, že je sbíráno méně údajů o aktivitě čtenáře a tím je více chráněno soukromí čtenářů. Navíc je toto nastavení prevencí proti hromadění velkého množství dat v tabulce actor.usr_activity, která se jinak může velice rychle rozrůst do obrovských rozměrů.

Nastavení pro automatické čištění

V administrátorském rozhraní: AdministraceAdministrace serveruTypy aktivity uživatele nastavte hodnotu v poli „Dočasné“ na „Pravda“

Pokud jsou typy aktivit nastaveny jako „dočasné“, odpovídající aktivity uživatele budou automaticky vymazány.

Čištění aktivit přímo v databázi

Administrátor může provádět čištění aktivit uživatele také s využitím SQL dotazu. To je užitečné pro kontrolu, že všechny staré aktivity uživatelů byly opravdu vymazány, a kdy k čištění došlo, obzvláště v případě, že tabulka actor.usr_activity obsahuje obpravdu velké množství údajů.

Pro vymazání všech typů aktivit zadejte tento příkaz:

SELECT actor.purge_usr_activity_by_type(etype.id)
    FROM config.usr_activity_type etype;

Pozor! Pokud je v tabulce actor.usr_activity table velké množsví údajů, čištění může trvat velmi dlouho.

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/sprava_systemu/vymazani_aktivity_uzivatele.txt · Poslední úprava: 2018/04/19 20:51 autor: ece