Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny

Možnosti přizpůsobení samostatného rozhraní online katalogu pro knihovny zapojené do SPOK

Co lze přizpůsobit:

 • Loga nebo obrázky v záhlaví
 • Odkazy na horní navigační liště
 • Odkazy na dolní liště. 1)
 • Text základní části vstupní stránky. Zde je možné uvést např. odkazy na rychlé vyhledávání podle typu nebo žánru dokumentu apod.
 • Prvky stránky, které jsou na webu katalogu nastaveny pomocí kaskádových stylů. Jde zejména
  • Typ a velikost písma
  • Barvy (písma, pozadí) aj.
 • Primární knihovnu pro vyhledávání. Čtenáři dané knihovny pak na adrese samostatného rozhraní katalogu vyhledávají pouze mezi dokumenty dané knihovny (možnost rozšířit vyhledávání na celý SPOK však zůstává zachována).
 • Individuální nastavení funkcí, které Evergreen nabízí, např.
  • Napojení na účet Google analytics,
  • Zobrazení náhledů knih dostupných přes Google knihy
  • Apod.

Upozorňujeme, že možnosti změn nastavení stylů pro webový vzhled katalogu mají určitá omezení. Vzhledem ke komplexnosti nastavení katalogu mohou některé změny dílčí části katalogu negativně ovlivnit jinou část. Například:

 • Změna nastavení stylu určitého prvku na jedné stránce katalogu způsobí, že na jíném místě, kde je tento prvek použit na jiném pozadí, může být špatně videlný nebo dokonce zcela neviditelný. Zejména doporučujeme neměnit tmavý podklad za světlý a naopak, obvykle to totiž znamená značný zásah do šablon pro kaskádové styly, který komplikuje nastavení katalogu a špatně se udržuje při změnách a nových verzích.
 • Protože vzhled katalogu Evergreenu je nastaven tak, aby byl přístupný pro osoby se specifickými potřebami, může nevhodná změna velikosti, typu nebo řezu písma negativně ovlivnit přístupnost katalogu pro osoby se zrakovým postižením, seniory apod.

Co v katalogu nelze měnit

 • Nelze měnit funkční a programové součásti katalogu, včetně zásadní změny vzhledu nebo odstranění některé části či prvku, které jsou součástí standardní funkcionality katalogu.

V rámci samostatných rozhraní online katalogu knihoven zapojených do SPOK požadujeme

 • Uvedení odkazu na rozhraní SPOK na úvodní stránce samostatného rozhraní katalogu zapojené knihovny. Formu uvedení odkazu lze domluvit individuálně. Standardními použitými formulacemi jsou např.:
  • Pro vyhledávání můžete použít také rozhraní Společného katalogu Evergreen (SPOK)
  • Katalog knihovny je součástí Společného katalogu Evergreen (SPOK)
 • Zachování dvojjazyčnosti katalogu (všechny texty přidané do katalogu včetně odkazů apod. musí být přeloženy také do angličtiny).
 • Zachování responzivního designu a přístupnosti pro handicapované uživatele.
1)
Spíše však doporučujemevyužít standardní zápatí používané ve SPOK, které obsahuje odkaz na pro registraci nového uživatele (v závislosti na nastavení dané knihovny), nápovědu, informace o nastavení historie výpůjček a kontakt pro hlášení problémů s katalogem.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny.txt · Poslední úprava: 2019/12/19 11:41 autor: ece