spok:modifikace_zaznamu_a_stahovani_z_dalsich_zdroju

Stahování a modifikace záznamu, který nelze získat v katalogu Národní knihovny nebo v Souborném katalogu

Stahovat záznamy z dalších služeb mohou knihovny, které mají s provozovatelem SPOK tuto možnost výslovně dohodnutou a jejich pracovníci jsou proškoleni. Ostatní knihovny postupují podle Doporučných postupů pro katalogizaci.1)

Stahování (import) záznamů ze služeb s negarantovanou kvalitou záznamu

Stahovat záznamy z dalších služeb, především z portálu Knihovny.cz, je možné pouze v případě, že dokument není v katalogu Národní knihovny/Souborném katalogu!

 • Vyhledejte požadovaný záznam
 • Vyberte ze seznamu správný záznam klikněte na tlačítko „Importovat“.
 • Smažte všechny sigly dalších knihoven, tj. všechna pole 910 i s podpoli (smazání celého pole (řádku): „Ctrl + Del“, smazání podpole: „Shift + Del“)
 • Doplňte siglu Vaší Knihovny
 • V záznamu vytvoře pole 990 $a (podobně jako jste vytvořili pole „910“ pro siglu a do podpole $a doplňte siglu Vaší knihovny (přidat řádek dolů: „Ctrl + Enter“, přidat podpole „Ctrl + D“).
 • Klikněte na tlačítko „Importovat záznam“

Vytvoření nového záznamu úpravou jiného existujícího záznamu

Změna označení části v záznamu MARC u vícesvazkových publikací

V případě, že v Souborném katalogu nebo v katalogu Národní knihovny není možné najít záznam celého díla (který popisuje všechny svazky) a zároveň část díla, kterou chceme zkatalogizovat v katalogu NK ani v Souborném katalogu není, lze stáhnout záznam jiné části (který je součástí téhož vícesvazkového díla) a tento záznam upravit a použít.

Pokud už záznam je v katalogu SPOK

 • (může se jednat o situaci, kdy jinou část díla už vlastní jiná knihovna ve SPOK nebo kdy jinou část díla vlastní Vaše knihovna)
 • Otevřete klienta Z39.50 a vyhledejte běžným způsobem záznam příslušné knihy.
 • Ze seznamu vyberte záznam ze zdroje „native evergreen catalog“, který patří jiné části téhož vícesvazkového díla (tj. má stejného vydavatele a obvykle i přibližně stejný rok vydání, stejnou edici apod.).
 • Klikněte na Importovat.
 • V záznamu musíte zkontrolovat, jestli importované údaje souhlasí s údaji části, kterou máte v ruce, a chcete ji zkatalogizovat (postup viz níže). Pozor, je nutné smazat pole 015!
 • Pokud jste použili záznam jiného dílu, který je už zkatalogizovaný ve Vaší knihovně, není nutné vyplňovat siglu. Pokud jiný díl byl v některé z dalších knihoven SPOK, doplňte standardním způsobem do pole 910 siglu Vaší knihovny.
 • Vytvořte pole 990 a zapište do něj siglu Vaší knihovny - tím označíte, že záznam byl upraven (tj. že nejde o verifikovaný záznam z Národní knihovny nebo Souborného katalogu) a je nutné, aby jej zkontroloval pověřený katalogizátor.
 • Záznam uložte kliknutím na tlačítko „Importovat“
 • Dále postupujte standardním způsobem.

Pokud záznam není v katalogu SPOK

 • Otevřete klienta Z39.50 a vyhledejte běžným způsobem záznam příslušné knihy.
 • Ze seznamu vyberte záznam ze zdroje NKC nebo SKC který patří jiné části téhož vícesvazkového díla (tj. má stejného vydavatele a obvykle i přibližně stejný rok vydání, stejnou edici apod.).
 • Klikněte na Importovat.
 • V záznamu musíte zkontrolovat, jestli importované údaje souhlasí s údaji části, kterou máte v ruce, a chcete ji zkatalogizovat (postup viz níže).
 • Smažte cizí sigly a standardním způsobem doplňte do pole 910 siglu VAší knihovny.
 • Vytvořte pole 990 a zapište do něj siglu Vaší knihovny. Tím označíte, že záznam byl upraven (tj. že nejde o verifikovaný záznam z Národní knihovny nebo Souborného katalogu) a je nutné, aby jej zkontroloval pověřený katalogizátor).
 • Záznam uložte kliknutím na tlačítko „Importovat“
 • Dále postupujte standardním způsobem.

Údaje, které je potřeba zkontrolovat/opravit při vytvoření záznamu úpravou existujícího záznamu

 • Číslo České národní bibliografie - pole 015. Toto pole vždy smažte (Stiskněte „Ctrl+Del“ na příslušném řádku)
 • ISBN (pokud je v knize uvedeno) - pole 22
 • Autora - pole 100, především podpole „a“ (jméno autora), podpole „d“ (data, vztahující se k autorovi - pokud by část napsal jiný autor a nevíte datum narození a úmrtí, podpole smažte)
 • Názvové údaje - pole 245, především podpole „n“(číslo části díla) a podpole „p“ (název části díla). Je však potřeba zkontrolovat i další podpole, např. „a“ (údaje o názvu), „b“ (další názvové údaje - většinou jde o podnázev),
 • Údaje o vydání - pole 260 nebo 264. Zejména se bude jednat o rok vydání (podpole „c“)
 • Počet stran - pole 300, podpole „a“ - Pozor: do počtu stran se uvádí poslední číslovaná strana knihy.
 • Zkontrolujte pro jistotu i další údaje v záznamu (požijte zdravý rozum :-)) a v případě potřeby je opravte.
 • Snažte se v každém případě, abyste údaj, který opravujete, uvedli ve stejné podobě, jako byl původní údaj (např. pokud měníte počet stran a v záznamu bylo uvedeno „364 s.“ uveďte opravený údaje jako „265 s. “ apod., pokud by v záznamu bylo uvedeno „364 stran“, uveďte opravený údaj jako „265 stran“ apod.).

Vytvoření exempláře

1)
V případě, že dokument není možné stáhnout z katalogu Národní knihovny nebo ze souborného katalogu, je nutné požádat o zpracování knihy pověřeného katalogizátora z Knihovny Jabok.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/modifikace_zaznamu_a_stahovani_z_dalsich_zdroju.txt · Poslední úprava: 2019/08/16 10:42 autor: ece