Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:osobni_udaje

Zpracování a uchovávání osobních údajů ve SPOK

Typ údajů Specifikace údajů (maximální rozsah, implementace dle politiky jednotlivých knihoven) Účel zpracování Zákonný důvod Kdo má k údajům přístup Způsob uchování Způsob ochrany/zabezpečení Doba uchování Způsob likvidace
Osobní a kontaktní údaje registrovaného uživatele Základní údaje: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa v ČR, číslo osobního dokladu Poskytování služeb registrovaným uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů, informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK Smluvní vztah (registrace) Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován, v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. Pokud čtenář udělí souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. Elektronicky v databázi knihovního systému Zabezpečení hesly Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném období bezprostředně následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto období stanoví knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK Anonymizace
Osobní a kontaktní údaje registrovaného uživatele Další údaje: e-mailová adresa, telefon, akademické tituly, aj. v závislosti na rozsahu zpracování dané knihovny Poskytování služeb registrovaným uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů, informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK Souhlas s poskytnutím osobních údajů Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. Pokud čtenář udělí souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. Elektronicky v databázi knihovního systému a v papírové podobě Zabezpečení hesly Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném období bezprostředně následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto období stanoví knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK Anonymizace
Služební údaje Kategorie registrovaného uživatele a registrované průkazy Poskytování služeb registrovaným uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů, informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK Smluvní vztah (registrace) Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován, v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. Pokud čtenář udělí souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. Elektronicky v databázi knihovního systému Zabezpečení hesly Po dobu trvání registrace, případně ve vymezeném období bezprostředně následujícím po ukončení registrace. Délku tohoto období stanoví knihovní řád jednotlivých knihoven ve SPOK Anonymizace
Služební údaje Údaje o provedení a ukončení výpůjčky, údaje o rezervaci knihovní jednotky, údaje o náhradách škody na vypůjčené knihovní jednotce Poskytování služeb registrovaným uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů, informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK Smluvní vztah (registrace) + oprávněné zájmy zpracovatele Pracovníci dané knihovny s příslušným oprávněním po dobu trvání výpůjčky (čtenář může v případě zájmu udělit souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně - souhlas je poskytován na základě registrace). Poté mají pracovníci knihovny přístup pouze k informaci o poslední výpůjčce konkrétního dokumentu v katalogu služebního klienta, jinak má k údajům o historii výpůjček a rezervací přístup. pouze čtenář ve svém čtenářském kontě Elektronicky v databázi knihovního systému Zabezpečení hesly Rok po ukončení transakce. Čtenář může historii výpůjček a rezervací smazat ve svém čtenářském kontě kdykoliv Anonymizace dat
Účetní údaje Údaje o naúčtovaných poplatcích a finančních transakcích Poskytování služeb registrovaným uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu, evidence pohledávek a účetních operací Smluvní vztah (registrace) + oprávněné zájmy zpracovatele Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován, v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. Pokud čtenář udělí souhlas se sdílením osobních údajů také v další knihovně na základě registrace, mají k údajům přístup také pracovníci této další knihovny. Elektronicky v databázi knihovního systému, případně také v účetnictví dané knihovny Zabezpečení hesly Po dobu trvání registrace a dále podle interních předpisů jednotlivých knihoven. Podrobnosti jsou uvedeny v knihovním řádu příslušné knihovny. V případě uzavřených transakcí, které jsou vázány na konkrétní výpůjčku nebo rezervaci, jsou data odpojena od údaje o vypůjčeném titulu při anonymizaci výpůjček/rezervací. Účetní údaje jsou likvidovány podle spisového a skartační řádu příslušné knihovny Elektronická data: Anonymizace dat, Účetnictví - viz spisový/skartační řád dané knihovny„
Právní údaje Upomínky a předžalobní výzvy: Jméno a příjmení, adresa a další kontakty, seznam pohledávek Ochrana majetku a knihovního fondu Oprávněné zájmy správce Pracovníci knihovny, kde je čtenář registrován, v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních. Údaje jsou uchovány spolu se čtenářským kontem, další podrobnosti mohou být specifikovány v interních směrnicích jednotlivých knihoven. Zabezpečeno hesly Po dobu platnosti registrace, případně dle interních směrnic dané knihovny
Služební údaje Přihlášení do čtenářského konta (uživatelské jméno), IP adresa Poskytování služeb registrovaným uživatelům Smluvní vztah (registrace) + oprávněné zájmy zpracovatele Provozovatel SPOK (administrátor systému) Elektronicky na knihovním serveru Zabezpečeno hesly, přístup pouze z vnitřní sítě provozovatele Uchováván je pouze údaj o poslední transakci
Služební údaje Logy serveru a knihovního softwaru Poskytování služeb uživatelům, ochrana a provoz systému Oprávněné zájmy zpracovatele Provozovatel SPOK (administrátor systému) Elektronicky na knihovním serveru Zabezpečeno hesly, přístup pouze z vnitřní sítě provozovatele nebo z určených počítačů 2 měsíce Úplné vymazání dat
Služební údaje Zálohy knihovního systému - veškerá data v databázi knihovního softwaru Poskytování služeb registrovaným uživatelům, ochrana majetku a knihovního fondu jednotlivých knihoven, statistické hodnocení činnosti knihoven SPOK, evidence pohledávek a účetních operací, postup při vyřizování žádostí uživatelů, informování o službách poskytovaných jednotlivými knihovnami SPOK Oprávněné zájmy zpracovatele a správců údajů Provozovatel SPOK (administrátor systému) Uchování na záložním serveru provozovatele (stejné zabezpečení jako knihovní server) Zabezpečeno hesly 1 týden Úplné vymazání dat
Osobní údaje žadatelů o registraci Registrační údaje: Jméno, příjmení, adresa (povinně), telefon, e-mail, uživatelské jméno (nepovinné) Žádost o uzavření smlouvy o registraci do některé z knihoven zapojených ve SPOK Souhlas s poskytnutí osobních údajů Pracovníci dané knihovny v závislosti na konkrétních přidělených oprávněních Elektronicky v databázi knihovního systému Zabezpečení hesly Při dokončení registrace jsou data automaticky přesunuta do čtenářského konta - viz základní a další údaje registrovaných uživatelů. V případě nedokončené registrace (žadatel se nedostaví do knihovny k uzavření smlouvy) jsou údaje smazány obvykle po 30 dnech od odeslání žádosti (nebo dle nastavení knihovny). Úplné vymazání dat

Tabulka s přehledem zpracovávaných údajů ke stažení (XLSX, 8 kB)

Další informace najdete na stránce Bezpečnost a ochrana osobních údajů v Evergreenu

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/osobni_udaje.txt · Poslední úprava: 2018/11/13 21:23 autor: ece