Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:predregistrovani_ctenari

Registrace předregistrovaného čtenáře

Tento manuál pojednává o samoobslužné registraci čtenáři a jejím následném potvrzení knihovníkem. Pro registraci nového čtenáře, kterou celou provádí knihovník, klikněte na manuál Registrace čtenáře.

Samoobslužná registrace čtenáře dovoluje čtenářům předregistrovat si účet v knihovně skrze OPAC. Čtenáři o sobě vyplní základní informace do formuláře ve webovém rozhraní a uloží se do systému Evergreen jako „nevyřízení čtenáři“. Personál knihovny si tyto čtenáře může zobrazit ve služebním webovém klientu a vytvořit z předregistrovaného čtenářského účtu plnohodnotný. Nevyřízení čtenáři, jejichž účty nebudou schváleny v rámci nastavitelného časového období, budou automaticky vymazáni.

Samoobslužná registrace - návod pro čtenáře

  1. V OPAC klikněte na odkaz Registrace nového čtenáře.
  2. Samostatně vyplňte formulář a klikněte na Potvrdit registraci.
  3. Při správném vyplnění uvidí čtenáři potvrzující zprávu: „Registrace byla úspěšná. Kontaktujte prosím knihovnu.

Správa nevyřízených čtenářů - návod pro knihovníka

  1. Ve služebním klientu klikněte na Výpůjčka → Nevyřízení čtenáři.
  2. Vyberte čtenáře, kterého chcete zobrazit. V této fázi máte možnost zvolit odkaz Nahrát a z informací o nevyřízeném čtenáři tak vytvořit plnohodnotný čtenářský účet.
  3. K vytvoření plnohodnotného čtenářského účtu klikněte na řádek s vybraným čtenářem a vyberte odkaz Načíst čtenáře v horní části obrazovky. Tento úkon nahraje údaje čtenáře vyplněné v předregistraci do stránky Registrovat čtenáře.
  4. Vyplňte údaje o čtenáři povinné pro Vaši knihovnu a klikněte na Uložit pro vytvoření plnohodnotného čtenářského účtu.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/predregistrovani_ctenari.txt · Poslední úprava: 2019/08/28 13:55 autor: ece