Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rezervace:typy_rezervaci

Typy (úrovně) rezervací v Evergreenu

V Evergreenu exituje nějkolik typů (úrovní) rezervací

Čtenáři mohou zadávat rezervace na úrovni titulu, části a metazáznamu. Personál může zadávat rezervace na všech úrovních.

Tabulka: přehled jednotlivých typů rezervací

Typ (úroveň) rezervace Zkratka v EG Kdy lze použít Kdo může zadat Co je zachyceno
Metazáznam M Když formát rezervovaného dokumentu nehraje roli Čtenář i personál Všechny záznamy, které v MARCu mají stejný titul a autora bez ohledu na formát dokumentu (jako text, audio apod.)
Titul T Když čtenář chce první dostupný exemplář daného titulu Čtenář i personál Všechny exempláře, které jsou připojeny k danému záznamu MARC
Část P
(„part“)
Čtenář chce konkrétní část daného dokumentu Čtenář i personál Konkrétní část připojená k danému záznamu MARC
Svazek (Signatura) V
(„volume“)
Čtenář chce specifický svazek (konkrétní signaturu) daného dokumentu Personál Signaturu konkrétního svazku dokumentu daného záznamu)
Exemplář C
(„copy“)
Uživatel potřebuje konkrétní exemplář dokumentu Personál Konkrétní exemplář (na základě čárového kódu

Viz též

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/rezervace/typy_rezervaci.txt · Poslední úprava: 2020/03/27 19:53 autor: zuzanaz