Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rezervace:rezervace_signatury

Rezervace exempláře s konkrétní signaturou

Pro rezervaci bude využit exemplář připojený k danému záznamu, ale pouze pokud má konkrétní signaturu. Pokud je tedy k záznamu připojeno více signatur (např. v různých umístěních apod.), k rezervaci budou využity pouze exempláře se zvolenou signaturou).

Rezervaci na úrovni signatury je možné zadat pouze ve služebník klientu Evergreenu (může ji provést pouze personál).

  • Ve služebním klientu Evergreenu vyhledejte požadovaný dokument a otevřte detailní záznam dokumentu.
  • V dolní části záznamu v informacích o exemplářích vyberte požadovanou signaturu a klikněte na odkaz „Rezervace svazku“.  • Vyberte příjemce rezervace
  • Nastavte požadované parametry rezervace.
  • Klikněte na tlačítko „Potvrdit“.

Viz též

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/rezervace/rezervace_signatury.txt · Poslední úprava: 2016/01/28 14:44 (upraveno mimo DokuWiki)