Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


knihovna_jabok:pujcovani_tabletu

Půjčování tabletů

Příprava dohody o zapůjčení tabletu

 1. Když je do e-mailu knihovny zaslána žádost o zapůjčení tabletu, přihlaste se do redakčního systému webových stránek knihovny a poté klikněte na odkaz na výsledky formuláře, viz obr. níže. 2. Přesuňte se na kartu pro úpravu formuláře, viz obr. níže 3. Do prázdného pole Sériové číslo tabletu načtěte čárový kód sériového čísla tabletu ze zadní strany tabletu, viz obr. níže, a údaje uložte. Poté se přesuňte zpět na zobrazení výsledků. 4. Levým tlačítkem myší označte text dohody o zapůjčení, od začátku dohody (tj. od názvu Jaboku po podpis na potvrzení o převezetí vratné zálohy. Poté.
  1. pokud používáte Firefox, Klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte „vytisknout výběr“. (angl. Print Selection), viz obr. níže.   V dialogovém okně pro tisk označte v sekci „Rozsah stránek“ možnost „Výběr“, viz obrázek níže.

  2. Pokud používáte Chrome, klikněte pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte „Tisk“. Poté rozbalte položku Další nastavení a v sekci Možnosti ve spodní části nabídky zrušte tisk Záhlaví a zápatí. Možnost „Pouze výběr“ by již měla být automaticky zaškrtnutá, viz obrázek níže.


 5. Vyberte požadovanou tiskárnu a potvrďte tisk.

Postup při půjčení tabletu

 1. V Evergreenu vyhledejte čtenářské konto studenta, který si tablet půjčuje a načtěte čárový kód Knihovny Jabok do čtenářského konta jako výpůjčku.
 2. Při výpůjčce se zobrazí zpráva, že je nutné zaplatit zálohu (viz obr. níže). Půjčení potvrďte tlačítkem „Přesto pokračovat v akci“.

 3. Vzhledem k aktuálních chybě nastavení po půjčení prosím ručně opravte datum výpůjčky na konce semestru (buď 31.8. nebo 31.1.)

Platba zálohy

 1. Po vypůjčení se přesuňte na záložku Poplatky, kde se zobrazí nezaplacený poplatek za zálohu.
 2. Pokud má čtenář další nezaplacené poplatky, zrušte označení všech ostatních plateb kromě platby za zálohu.
 3. Zaškrtněte pole „Přidat poznámku“.
 4. Zkontrolujte, zda je nastaven způsob platby jako „Hotovost“, poté doplňte do pole „Při platbě přijato“ výši zaplacení zálohy 2000 Kč a klikněte na tlačítko „Provést platbu“.
 5. Do poznámky k platbě napište „Platba zálohy za půjčení tabletu“
 6. Standardním způsobem vytiskněte potvrzení o platbě a předejte je studentovi.

Podpis dohody a převzetí tabletu studentem

 1. Předejte studentovi tablet a půjčované příslušenství ke kontrole zároveň s Dohodou o zapůjčení tabletu.
 2. Student překontroluje:
  1. zda jeho osobní údaje souhlasí s údaji v dohodě,
  2. zda balíček s tabletem obsahuje všechno příslušenství uvedené ve smlouvě a zda tablet nebo příslušenství nejeví známky poškození.
 3. Pokud student shledá, že je vše v pořádku, uvede do dohody datum převzetí tabletu a dohodu podepíše.
 4. Zapište do dohody výši zaplacené zálohy a dohodu podepište. pokud byla záloha odpuštěna, uveďte částku „0 Kč“ nebo napište informaci o odpuštění zálohy (v tom případě bude ještě nutné zrušit poplatek za zálohou naúčtovaný ve čtenářském kontě).
 5. Poté dohodu a (prozatím nevyplněné) Potvrzení o převzetí vratné zálohy založte do složky Dohody o zapůjčení tabletu (u přihlášek do knihovny).

Vrácení tabletu

 1. Zjistěte, zda byla z tabletu vymazána nastavení a data uživatele (tablet musí být uveden do továrního nastavení). Pokud k tomu nedošlo, požadujte nápravu.
 2. Pokud je vše v pořádku, načtěte čárový kód tabletu do rozhraní pro vrácení v Evergreenu. Při vrácení tabletu se zobrazí vyskakovací okno s upozorněním, které obsahuje seznam příslušenství k tabletu. Zkontrolujte, zda tablet není zjevně poškozený a obsahuje veškeré uvedené příslušenství. Pokud je vše v pořádku, pokračujte tlačítkem „OK/Pokračovat“, viz obrázek níže. 3. Potvrďte upozornění, že tablet patří do umístění Depozitář a upozornění, že byla zaplacena záloha.

Potvrzení o vrácení

 1. Po vrácení tabletu v Evergreenu na dohodu o zapůjčení tabletu uveďte datum vrácení tabletu a připojte svůj podpis
 2. Podepsanou dohodu předejte studentovi.

Vrácení zaplacené zálohy

 1. Na Dohodě o zapůjčení tabletu zkontrolujte, zda student zaplatil zálohu (záloha totiž může být studentům v některých případech odpuštěna na základě žádosti podané vedení Jaboku).
 2. Pokud byla zaplacena záloha, vyplaťte ji studentovi. Při vyplacení zálohy musí student podepsat potvrzení o vrácení zaplacené zálohy, která je připojena k dohodě o zapůjčení tabletu.
 3. Potvrzení o vrácení zálohy zařaďte mezi dohody o zapůjčení tabletu a požádejte knihovníka, který má právo vracet platby, o zapsání vrácené zálohy do čtenářského konta v Evergreenu (přitom je nutné uvést jméno a příjmení čtenáře). Pokud není tento knihovník přítomen (a platba bude do Evergreenu zaúčtována až následující den), zapište vrácenou zálohu jako výdaj do pokladní knihy.

Administrace vrácených plateb v Evergreenu

Naúčtování poplatku za vrácení zálohy

 1. Najděte požadovaného čtenáře a přesuňte se na kartu „Poplatky“.
 2. vyberte záložku „Historie“ (viz obrázek níže). 3. Najděte v seznamu platbu za zálohu. Můžete si platby seřadit např. podle názvu a hledat Tablet Samsung … nebo podle data ukončení transakce (které by mělo být k aktuálnímu dni), případně podle typu transakce System: Deposit, podle výše částky apod.).
 4. Klikněte pravým tlačítkem nebo zvolte „Akce“, a poté zvolte položku „Zobrazení detailů“, viz obrázek níže. 5. Přesuňte se na záložku „Podrobnosti“, viz obrázek níže. 6. V tabulce poplatky umístěte kurzor na na řádek s poplatkem a klikněte pravým tlačítkem myši nebo použijte tlačítko „Akce“ a zvolte položku „Zrušit poplatky“, viz obrázek níže. 7. Ve vyskakovacím okně potvrďte zrušení poplatku.

Vyplacení vratné zálohy čtenáři

 1. Přesuňte se zpět do aktuálních plateb čtenáře kliknutím na záložku „Poplatky“. V přehledu vidíte naúčtovaný záporný poplatek ve výši zaplacené zálohy.
 2. V seznamu poplatků zaškrtněte poplatek za vratnou zálohu(se zápornou částkou). Pokud je v rozhraní pro poplatky naúčtováno více plateb, zrušte označení všech, kromě záporné částky za vratnou zálohu.
 3. Zaškrtněte pole „Přidat poznámku“.
 4. U téže položky klikněte pravým tlačítkem a zvolte položku refundovat.
 5. Potvrďte v dialogovém okně s informacemi o refundaci, že chcete pokračovat.
 6. Zkontrolujte, jestli je nastaven způsob platby Hotovost a do pole Při platbě přijato zadejte hodnotu kladnou hodnotu zaplacené zálohy, tj. nikoli zápornou částku „-2000“, ale „2000“ (jakoby z pohledu čtenáře, který přijímá částku 2000 Kč), viz obrázek níže. 7. Do poznámky k platbě zapište „Vrácení zálohy při vrácení tabletu“.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/knihovna_jabok/pujcovani_tabletu.txt · Poslední úprava: 2022/01/26 16:08 autor: ece