Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sluzebni_klient:otevirani_sluzebniho_klienta_s_prednastavenymi_panely

Otevření služebního klienta ve Windows s přednastavenými panely

Po zadání přihlašovacích údajů do přihlašovacího okna služebního klienta Evergreenu se standardně otevře nové okno s panelem vstupního portálu služebního klienta. Evergreen je však možné pomocí zástupce na ploše nastavit tak, aby se při spuštění otevřeno okno (nebo více oken) s předem definovanými panely (např. půjčování, vracení, status exempláře apod.)

 1. Nejprve je nutné vytvořit na ploše zástupce Služebního klienta Evergreenu. To je možné provést několika způsoby
  1. Na existujícím zástupci na ploše klikněte pravým tlačítkem myši a ikonu táhněte na místo, kde chcete zástupce vytvořit. Poté tlačítko pusťte a z kontextové nabídky, která se tím otevře, zvolte „Kopírovat sem“.


  2. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na ikonu existujícího zástupce Služebního klienta Evergreenu na ploše a z kontextové nabídky vyberte položku „Odeslat“ –> „Plocha (vytvořit zástupce)„. 2. Klikněte pravým tlačítkem na nově vytvořenou ikonu a z kontextové nabídky zvolte „Vlastnosti“. V poli „Cíl“ na kartě „Zástupce“ uvidíte cestu ke spuštění souboru, která je uzavřena do uvozovek. 3. Kurzor umístěte na konec uvedené cesty (za uvozovky) a po vložení mezery vkládejte parametry pro otevření příslušných panelů.
 4. Po zadání parametrů doporučujeme nově vytvořené zástupce přejmenovat podle potřeby. Přejmenování je možné provést kliknutím pravým tlačítkem na ikoně zástupce a následným výběrem položky „Přejmenovat“ z kontextové nabídky.

Parametry pro volbu otevření panelů

Volby pro jednotlivá rozhraní služebního klienta
-ILScheckin Rozhraní pro vracení
-ILScheckout Rozhraní pro půjčování
-ILSurl <url/constant> Otevření specifické stránky rozhraní
-ILSnew Otevření nového okna klienta
-ILStab Otevření nového prázdného panelu
-ILSnew_default Otevření nového okna klienta s předdefinovaným panelem
-ILSoffline/-ILSstandalone Otevření samostatného offline rozhraní (pro práci bez připojení k serveru)
-ILSlogin Otevření přihlašovací stránky
Volby pro konkrétní stránky služebního klienta
-ilsurl XUL_PATRON_DISPLAY Panel s vyhledávání čtenářů
-ilsurl XUL_HOLD_PULL_LIST Seznam rezervací k vyřízení
-ilsurl XUL_HOLDS_BROWSER Seznam splněných rezervací
-ilsurl XUL_OPAC_WRAPPER Pokročilé vyhledávání v OPACu
-ilsurl XUL_COPY_STATUS Status exempláře
-ilsurl XUL_RECORD_BUCKETS Správa skupin záznamů
-ilsurl XUL_COPY_BUCKETS Správa skupin exemplářů
-ilsurl XUL_MARC_NEW Vytvoření nového záznamu MARC
-ilsurl XUL_Z3950_IMPORT Import Z39.50

Příklady:

 • Chceme-li např., aby se po spuštění klienta otevřely panely s rozhraním „Půjčování“, „Vracení“, „Hledání v katalogu“ a jeden „čistý“ panel, zadáme za cíl programu následující parametry:
  -ilscheckout -ilscheckin -ilsurl XUL_OPAC_WRAPPER -ilstab .
 • Chceme-li spustit klienta s dvěma otevřenými okny, z nichž v jednom budou otevřeny panely „Půjčování“ a „Vracení“ a v druhém „Nový záznam MARC“ a „Z39.50“, zadáme parametry v následujícím tvaru:
  -ilscheckin -ilscheckout -ilsnew -ilsurl XUL_MARC_NEW -ilsurl XUL_Z3950_IMPORT
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/sluzebni_klient/otevirani_sluzebniho_klienta_s_prednastavenymi_panely.txt · Poslední úprava: 2013/08/14 15:12 (upraveno mimo DokuWiki)