Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cvt:katalogizace

Člověk v tísni - katalogizace a přidání exempláře

Stahování záznamů přes Z39.50

Výběr služeb (zdrojů) Z39.50

Při vyhledávání je nutné mít na pravém panelu („Služby a oprávnění“) vybranou položku Lokální katalog

Dále mají být označené (zaškrtávacím políčkem) povolené ověřené zdroje pro stahování

Povolenými (ověřenými) zdroji jsou

 1. Katalog NK ČR (označení služby ve výsledcích vyhledávání: NKC)
 2. Souborný katalog ČR (označení služby ve výsledcích vyhledávání: SKC)

V případě, že dokument není k dispozici ani v NKC ani v SKC, a jedná se o českou knihu je možné dočasně aktivovat službu „knihovny.cz“ (označení služby v seznamu vyhledaných výsledkŮ „cpk“) a pokud je dokument dostupný, lze jej stáhnout. V tom případě je nutné v záznamu do pole 990 $a doplnit siglu, tj. „ ABH006“.

POZOR!
Pokud se záznam nenajde v lokálním katalogu ani v NKC nebo SKC ani v uvedeném profilu knihovny.cz , dokument se nestahuje (je nutné, aby jej zkatalogizoval odborník se znalostí katalogizace v MARC 21 - tj. kontaktujte Knihovnu Jabok).

Vyhledání dokumentu

Hledání podle ISBN

 • Pokud má kniha ISBN, je nejlepší hledat podle ISBN (systém by pak měl najít právě jen hledaný titul).
 • Při načtení ISBN čtečkou čárových kódů je nutné ručně zadat poslední - kontrolní - znak ISBN (protože čtečka je nastavená tak, aby poslední znak čárového kódu nenačítala). Pokud by se znak nedoplnil, nenašly by se záznamy daného dokumentu, které už jsou v lokálním katalogu a mohlo by dojít k jejich duplikování a s tím souvisejícícm problémům).

Hledání podle dalších údajů

 • Při hledání podle dalších údajů je vhodné začít vždy hledat v jednom poli (např. Název) a teprve pokud je vyhledáno příliš mnoho záznamů, zúžit dotaz pomocí dalšího pole.
 • Nejvíc se osvědčila kombinace autor, datum vydání a vydavatel

Výsledky vyhledávání v klientovi Z39.50

V seznamu vyhledaných dokumentů je vždy je nutné pečlivě zkontrolovat, jestli se jedná skutečně o správné vydání tj. souhlasí název, autor, vydavatel, rok vydání, případně ISBN, pokud je uvedeno.

Záznamy, které už jsou v katalogu Evergreen

Pokud je ve výsledcích vyhledávání ve sloupci „Služba“ uvedeno „native-evergreen-katalog“, znamená to, že záznam už v katalogu je.

 • Záznam nestahujte, ale vyhledejte v katalogu (pouze do záznamu doplníte siglu Člověka v tísni a připojíte údaje o exemplářích).
 • Vyhledejte záznam v katalogu Evergreen, nejlépe podle kontrolního čísla záznamu (klávesa „F3“ nebo z menu „Hledat“„Hledat v katalogu“). Je možné hledat také podle názvu nebo autora ve vyhledávacím poli vstupního portálu klienta Evergreenu nebo v rozhraní OPACu.
 • V detailním záznamu klikněte na tlačítko „Akce pro tento záznam“ v pravém horním rohu obrazovky a z menu vyberte položku „Editace MARCu“. Poznámka: Pokud jste NEHLEDALI podle čísla záznam (TCN), ve výsledcích vyhledávání si vyberte požadovaný titul a kliknutím na název dokumentu a otevřete detailní záznam.
 • Pod siglu Knihovny Jabok přidejte řádek (přidání řádku níže: „Ctrl + Enter“), vytvořte pole „910“, přidejte podpole „a“ (stiskněte CTRL + D doplňte označení podpole „a“) a do něj doplňte siglu Člověka v tísni, tj. ABH006.
 • Záznam uložte (tlačítko „Uložit záznam“

Stahování záznamů z katalogu Národní knihovny/Souborného katalogu

Je doporučeno přednostně stahovat záznamy z katalogu Národní knihovny, tj. ty, které jsou v seznamu výsledků ve sloupci Služba označeny jako „NKC“ (oproti záznamům ze souborného katalogu obsahují pouze jednu siglu, takže není potřeba mazat velké množství sigel).

 • Pozor, při importu musí být zaškrtnuté pole „Editor MARCu“.
 • Vyberte ze seznamu správný záznam a klikněte na tlačítko „Importovat“.
 • Smažte všechny sigly dalších knihoven, tj. všechna pole 910 i s podpoli (smazání celého pole (řádku): „Ctrl + Del“, smazání podpole: „Shift + Del“)
 • doplňte siglu Člověka v tísni, tj. ABH006 (přidat řádek dolů: „Ctrl + Enter“, přidat podpole „Ctrl + Enter“)
 • Klikněte na tlačítko „Importovat záznam“

Stahování záznamů ze služby "knihovny.cz"

Stahovat záznamy ze služby Knihovny.cz je možné pouze v případě, že dokument není v katalogu Národní knihovny/Souborném katalogu!

 • Pozor, při importu musí být zaškrtnuté pole „Editor MARCu“
 • Vyberte ze seznamu správný záznam klikněte na tlačítko „Importovat“.
 • Smažte všechny sigly dalších knihoven, tj. všechna pole 910 i s podpoli (smazání celého pole (řádku): „Ctrl + Del“, smazání podpole: „Shift + Del“)
 • Doplňte siglu Člověka v tísni, tj. „ ABH006“
 • Do záznamu přidejte pole 990 $a a do podpole a doplňte siglu KDS „ABE463“ (přidat řádek dolů: „Ctrl + Enter“, přidat podpole „Ctrl + D“).
 • Klikněte na tlačítko „Importovat záznam“

Vytvoření exempláře

Přidání signatury a vytvoření exempláře

Bude doplněno, až se začne zpracovávat.

Úprava vlastností exempláře

 • Z nabídky v poli „Umístění“ vyberte požadovanou položku a klikněte na tlačítko „Použít“
 • Ve sloupci „Statistiky“ v poli „Přidělit přírůstkové číslo“ zvolte z rozbalovací nabídky hodnotu „Ano“ a klikněte na tlačítko „Použít“ 1). Pozor! Pokud toto pole není vyplněno, údaje o exempláři nelze uložit.
 • Upravte další potřebné údaje, např poznámku, která se má objevit při půjčování apod.
 • Kliněte na tlačítko „Uložit/Vytvořit exempláře“

Podrobná všeobecná nápověda k úpravě exemplářů

1)
Hodnota „Ne“ je určena pouze pro jednotlivá nesvázaná čísla časopisů, která se v současnosti v Člověku v tísnineevidují
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/cvt/katalogizace.txt · Poslední úprava: 2018/12/11 14:41 autor: ece