Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sprava_systemu:z39.50_servery

Nastavení serverů Z39.50

Přidání nebo uprava existujících serverů pro Z39.50 se provádí v administračním rozhraní klienta:

Admin → Administrace serveru → Z39.50 servery

Pole popisek se zobrazí katalogizátorům v rozhraní editoru Z39.50 při výběru zdrojů pro stahování. Doporučujeme proto použít pro popisek výstižné pojmenování zdroje (např. „Souborný katalog“, „JIB - anglické zdroje“ apod.).

Z39.50 server národní knihovny

Katalog národní knihovny

Zdroj: NKC
Popisek: Katalog Národní knihovny
Hostitelský počítač: aleph.nkp.cz
Port: 9991
DB: NKC-UTF
Formát záznamu: FI
Formát přenosu: usmarc
Autentizace: Nepravda

Souborný katalog ČR

Zdroj: SKC
Popisek: Souborný katalog
Hostitelský počítač: aleph.nkp.cz
Port: 9991
DB: SKC-UTF
Formát záznamu: FI
Formát přenosu: usmarc
Autentizace: Nepravda

Další zdroje NK

Další Z39.50 zdroje ze serveru NK ČR s technickými informacemi

Profily Jednotné informační brány

Vytvoření profilu

O vytvoření profilů je možné požádat na portále JIB http://info.jib.cz/pro-knihovny/prebirani-zaznamu/prebirani

Pro jeden profil lze vybrat maximálně pět zdrojů, je však možné vytvořit více profilů (např. podle jazyka, typu zdrojů apod.)

Při vyplňování formuláře v poli „požadovaná znaková sada“ zvolte „UTF-8“ a v poli „požadovaný formát“ zvolte „MARC 21“.

Pozor! Provoz portálu JIB bude ukončen ke konci roku 2018. Služby JIB nahradí portál Knihovny.cz

Nastavení zdroje pro profily JIB

Zdroj: (Doplňte název zdroje podle vytvořeného profilu)
Popisek: Profil JIB
Hostitelský počítač: www.jib.cz
Port: 9991
DB: (Doplňte název databáze podle vytvořeného profilu)
Formát záznamu: FI
Formát přenosu: usmarc
Autentizace: Nepravda

Stahování záznamů prostřednictvím Knihovny.cz

Nastavení Evergreenu pro stahování záznamů z profilu CPK (národní zdroje)

Zdroj Z39.50: cpk
Název: Knihovny.cz
Hostitelský server: www.knihovny.cz
Port: 9000
DB (databáze): cpk
Formát záznamu: marc21
Formát přenosu: usmarc

Nastavení Evergreenu pro stahování záznamů z profilu cpk_univ (české univerzity)

Zdroj Z39.50: cpk_univ
Název: Knihovny.cz
Hostitelský server: www.knihovny.cz
Port: 9000
DB (databáze): cpk_univ
Formát záznamu: marc21
Formát přenosu: usmarc

Nastavení Evergreenu pro stahování záznamů z profilu cpk_zahr (zahraniční zdroje)

Zdroj Z39.50: cpk_zahr
Název: Knihovny.cz
Hostitelský server: www.knihovny.cz
Port: 9000
DB (databáze): cpk_zahr
Formát záznamu: marc21
Formát přenosu: usmarc

Nastavení atributů pro profily cpk, cpk_univ a cpk_zahr

Jméno Označení Kód Formát Krácení
title Název 4 6 1
isbn ISBN 7 6 1
issn ISSN 1007 1 1
pubdate Datum vydání 31 1 1
author Autor 1003 6 1
publisher Vydavatel 1018 6 1
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/sprava_systemu/z39.50_servery.txt · Poslední úprava: 2018/04/28 23:37 autor: ece