Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


serialy:pruvodce_vytvarenim_oznaceni_a_schemat

Průvodce pro vytváření označení a schémat

Průvodce vytvářením označení a schémat umožňuje vytváření označení čísel exemplářů a periodik a informacích o jejich vydání.

Průvodce se skládá z pěti stránek s otázkami k vyplnění. Pro navigaci mezi těmito stránkami použijte navigační tlačítka „Vpřed“ a „Zpět“ umístěné v horní části stránek.

Pro přidání kódu pro označení klikněte na „ Průvodce“

Strana 1: Číslování

 1. Pro přidání číslování zaklikněte zaškrtávací pole „Použít číslování“. Číslování odpovídá údajům MARC pro exemlářeové údaje v polích 853,854 a 855, podpolích $a-$h.
 2. Objeví se pole pro provní úroveň. Zadejte označení číslování pro první úroveň. První úrovní je obvykle ročník nebo rok. Pokud uzavřete údaj do kulaté závorcy, nebude označení zobraneno v automaticky generovaném přehledu čísel v OPACu (zobrazí se pouze údaj).
 3. Klikněte na „Přidat číslování“.
 4. Objeví se pole pro druhou úroveň. Zadejte označení číslování pro druhou úroveň. Druhou úrovní je obvykle číslo.
 5. Zadejte počet čísel pro nejbližší nadřazenou úroveň. Tento údaj odpovídá údajům MARC pro exemplářové údaje v polích 853, 854 a 855, v podpoli $u.
 6. V rozbalovacím menu zvolte schéma číslování. Tento údaj odpovídá údajům MARC pro exemplářové údaje v polích 853, 854 a 855, v podpoli $v.
 7. Je možné zadat až 6 úrovní číslování.
 8. Podle potřeby zadejte alternativní číslování
 9. Po zadání všech potřebných údajů klikněte na tlačítko „Další“.

Strana 2: Kalendář

 1. Pokud chcete v označeních použít kalendářové změny (měsíce, roční období nebo datum), označte zaškrtávací pole „Použít změny kalendáře.
 2. Z rozbalovacího menu vyberte typ bodu změny, který indikuje obnovení označení číslování na nejvyšší úrovni a poté vyberte kdy se má obnovit číslování. Např.pokud se obnovuje číslování (tj první číslo ročníku vychází) - vždy v lednu, vyberte „začátek měsíce“ a „leden“
 3. Podle potřeby zadejte další body změny. Počet přidaných změn není limitován
 4. Po doplnění všech potřebných údajů klikněte na tlačítko „Další“

Strana 3: Chronologie

 1. Pro přidání chronologického označení aktivujte zaškrtávací pole „použít chronologické označení“.
 2. Vyberte chronologii pro první úroveň. Pokud chcete použít termíny „rok“ a „měsíc“ vedle chronologického označení v katalogu, klikněte, označte zaškrtávací pole vedle označení chronologie.
 3. Pokud chcete přidat další úrovně, klikněte na „Přidat chronologické označení“. Každá úroveň musí mít nižší úroveň než předchozí.
 4. Poté, co jste vyplnili všechny požadované údaje, klikněte na tlačítko „Další“.

Strana 4: Označení komprese a expanze

 1. Z rozbalovacího menu zvolte vhodnou možnost pro kompresi nebo expanzi označení ve vašem katalogu. Položky rozbalovacího menu pro kompresi nebo expanzi odpovídají poli 853 - indikátorům a podpoli $w. Kompresibilita a expandibibilita odpovídá prvnímu indikátoru.
 2. Z rozbalovacího menu zvolte frekvenci vydávání. Pro nepravidelné intervaly vydávání můžete zvolit počet čísel za rok, ale v současných verzích Evergreenu se spíše doporučuje používání pravidelných intervalů (pro budoucí vývoj Evergreenu je plánováno vložení dalšího kroku pro tvorbu nepravidelných čísel).
 3. Klikněte na tlačítko „Další“

Strana 5: Informace o nepravidelnostech ve vydávání

 1. Podle potřeby označte zaškrtávací pole „Použít specifické informace o nepravidlenoostech“.
 2. Z rozbalovacího menu zvolte odpovídající informace pro kombinovaná, vynechaná nebo přidaná čísla.
 3. Zvolte odpovídající frekvenci.
 4. V případě potřeby přidejte další řádky.

Dokončení vytvoření označení a schématu

 1. Pro dokončení klikněte na „Vytvořit kód schématu“
 2. Vraťte se k detailům předplatného.
 3. Označte zaškrtávací pole „Aktivní“ a kliněte na tlačítko „Uložit změny“. Řádek by měl být nyní označen šedou barvou namísto oranžové.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/serialy/pruvodce_vytvarenim_oznaceni_a_schemat.txt · Poslední úprava: 2013/01/16 00:10 (upraveno mimo DokuWiki)