Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


serialy:cislovani_chronologie

Číslování / chronologie

Vytvoření prvního čísla

Záložka „číslování / chronologie“ umožňuje ručně vytvořit číslo periodika, které Evergreen použije pro generování predikcí budoucích čísel.

 1. Kliněte na záložku „číslování / chronologie“ v detailech Předplatného.
 2. Kliněte na tlačítko „Nové číslování / chronologie“.
 3. Pole „Předplatné“, „Vytvořil(a)„ a „Editoval(a) jsou automaticky vyplněny systémem (a není možné je upravit).
 4. Zadejte název čísla do pole „Označení“. Většinou se do pole uvádí označení měsíce a roku vydání daného čísla. Počet použitých znaků nebo čísel není nijak omezen.
 5. Zadejte datum vydání daného čísla. Doporučuje se vybrat datum z rozbalovací miniaplikace kalendáře (je však možné zadat datum také manuálně).
 6. Pokud zadáváte ručně číslo, z něhož se bude generovat predikce dalších čísel, použijte označení a datum čísla které předchází číslu, od něhož má predikce začít.

  Například pokud chcete generovat čísla pro rok 2013 a jedná se o časopis, který vychází vždy patnáctý den v měsíci, uveďte datum a označení posledního čísla v roce 2012 (tj. např. 2012 č. 12 a datum 15.12.2012). 7. Vyberte označení /schéma z rozbalovacího menu. Čísla v rozbalovacím menu jsou odvozena od ID označení /schémat, která byla pro daný seriál předtím vytvořena.
 8. Pole „Typ“ je vyplněno automaticky systémem a odpovídá typu zadanému v „označení / schématu“
 9. V oblasti pro tvorbu kódu pro vlastnictví klikněte na tlačítko „Průvodce“ a vložte požadované údaje. Zadáváte-li údaje o měsících, použijte číselné označení měsíců - např. pro leden použijte č. „1“.
 10. Vygenerujte kód pro čísla kliknutím na tlačítko „Kompilovat“ a poté uložte záznam.

Predikce budoucích čísel

Evergreen generuje budoucí čísla z prvního čísla, které jste ručně vložili.

 1. V rozhraní pro „Předplatné“ na záložce „Číslování / chronologie“ klikněte na tlačítko „Generovat predikce“
 2. Zvolte období, pro které chcete predikovat čísla. Můžete využít možnost generovat čísla do konce předplatného, které je určeno datem uvedeným jako konec předplatného při jeho vytvoření (pokud bylo vloženo). Pokud při tvorbě předplatného nebyl zadán konec předplatného, zvolte možnost generování určitého počtu čísel a zadejte požadovaný počet čísel (např. pro jeden rok). 3. Klikněte na tlačítko „Generovat“.
 4. Evergreen vytvoří seznam budoucích čísel.
 5. Po vytvoření smažte ručně vložené číslo (aktivujte zaškrtávací pole vedle ručně vytvořeného čísla a klikněte na tlačítko „Smazat vybrané“.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/serialy/cislovani_chronologie.txt · Poslední úprava: 2013/02/02 13:35 (upraveno mimo DokuWiki)