Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:no_matchpoint

Toto je starší verze dokumentu!


Chybové hlášení "no_matchpoint"

Při výpůjčce

Zkontrolujte:

Čtenářská kategorie (skupina oprávnění):

  • Zkontrolujte uživatelské oprávnění v přehledu čtenářských údajů: (oprávnění se nastavuje ve čtenářském kontě na kartě „Editovat“).
    Ve čtenářském kontě může být zvolena pouzenastavena skupina oprávnění, u které je v administraci nastaven příznak „Skupina uživatelů“ (Administrace serveru → Skupiny uživatelských oprávnění, zaškrtávací pole „Skupina uživatelů“). Pokud skuipina uživatelských oprávnění není nastavena jako aktivní „skupina uživatelů“ (tj. zaškrtávací pole „skupina uživatelů“ v administrátorském rozhraní není zaškrtnuto) a přitom se přiřadí tato skupina přiřadí ve čtenářském kontě k k některému čtenáři , systém nenajde vhodnou sadu (shodu) výpůjčních pravidel a hlásí chybu no_matchpoint (chybí shoda).

Např. v Knihovně Jabok je existuje skupina Čtenář (Patron), která není nastavena jako „skupina uživatelů, je však zastřešující skupinou pro další skupiny oprávnění (těšmi jsou např. „Běžní uživatelé“, „Učitelé“ apod.), které naopak jsou nastaveny jako „skupiny uživatelů“. Pokud se ke čtenářskému kontu omylem přiřadí skupina „Čtenář“, systém nenajde shodu, objeví se chybové hlášení a výpůjčku nelze provést.

Atributty exempláře

  1. Na řádku s daným exempláře klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte buď buď „Zobrazit detaily exempláře“ pro zobrazení nebo “„Upravit vlastnosti exempláře“ pro úpravy
  2. Zkontrolujte „modifikátor výpůjčky“. Musí být nastaven takový modifikátor, který pro danou skupinu uživatelů povoluje absenční výpůjčku daného typu dokumentu (např. v Knihovně Jaboku musí být modifikátor výpůjčky pro většinu uživatelů nastaven na „A- běžná absenční výpůjčka“
  3. Zkontrolujte, zda atribut „Přiruční knihovna“ (tj. prezenční exempláře) je nastaven na „NE“ (Pokud je nastaven na „ANO“, exempláře lze půjčovat jen prezenčně, proto systém nenajde shodu s pravidly pro absenční výpůjčku).

Při předkatalogizaci,

jedná se obvykle o problém modifikátoru výpůjčky (modifikátor chybí nebo je špatně vybraný)

/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/vypujcni_protokol/no_matchpoint.1359556587.txt.gz · Poslední úprava: 2013/01/30 15:36 (upraveno mimo DokuWiki)