Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


knihovna_jabok:ztrata_knihy

Ztráta knihy

Ztráta knihy čtenářem

Standardem je náhrada stejnou knihou stejného vydání, viz Knihovní řád, Čl. XI (náhrada ztrát a škod)

Postup při ohlášení ztráty knihy

 1. Prodloužit výpůjčku ztracené knihy podle potřeby, aby měl čtenář dost času obstarat náhradu (standardně 1 měsíc, maximálně 2 měsíce). Pokud výpůjčka nejde prodloužit (např. protože čtenáři vypršela platnost registrace), je možné použít volbu „Změnit datum vrácení“. Součástí náhrad je poplatek za zpracování ztracené/poškozené knihy (viz též knihovní řád), který se při označení knihy za ztracenou automaticky naúčtuje. Je vhodné na tento poplatek čtenáře při jednání o ztrátě upozornit.
 2. Zjistit, jestli je kniha běžně dostupná na trhu

Pokud je kniha běžně dostupná na trhu

Ztracenou knihu čtenář nahradí výtiskem stejné knihy (stejný titul a stejné vydání). S

Pokud kniha není běžně dostupná na trhu

 1. Způsob náhrady ztráty knihy, která není běžné dostupná na trhu, řeší vedoucí knihovny (tj. čtenáře je nutné poslat za vedoucí knihovny nebo ho požádat, aby kvůli ztrátě kontaktoval vedoucí knihovny e-mailem).
 2. Na základě osobní nebo e-mailové komunikace navrhne vedoucí knihovny náhradní titul a sdělí ho čtenáři.
 3. Do zprávy ve čtenářském kontě (typ zprávy musí být UPOZORNĚNÍ) napíše vedoucí, o kterou ztracenou knihu se jedná a jakým jakým titulem má být ztráta nahrazena. Cena náhradní knihy by měla odpovídat ceně ztracené knihy.
 4. Pokud z nějakých důvodů není možné zajistit, aby cena náhrady odpovídala ceně ztracené knihy, lze navrhnout náhradu ve vyšší ceně, která zahrnuje i poplatek 60 Kč za zpracování knihy (např. pokud cena ztracené knihy činí 140 Kč, je možné navrhnout čtenáři náhradu v ceně 200 Kč).
 5. Jestliže je do ceny náhrady zahrnut i poplatek za zpracování ztracené knihy, je potřeba, aby to vedoucí knihovny uvedl do poznámky s informacemi o náhradním titulu (viz výše).

Přijetí náhrady ztracené knihy

Když čtenář přinese náhradu za ztracenou knihu

 1. Otevřete čtenářské konto
 2. Na kartě Vypůjčky označte kurzorem řádek se ztracenou knihou
 3. Klikněte na tlačítko „ Akce“ a zvolte položku „Označit jako ztracené (čtenářem)„. Kniha se přesune mezi ztracené knihy (na kartu Jiné/speciální výpůjčky) a zároveň se naúčtuje poplatek za ztracenou knihu.
 4. Přejděte na kartu „Poplatky“
 5. V přehledu poplatků vyberte (označte) pouze poplatek za ztracenou knihu, tj.:
  1. Zrušte označení všech ostatních poplatků tlačítkem „Zrušit označení všech“
  2. Poté označte platbu za ztrátu knihy kliknutím levého tlačítka myši na prvním sloupci v přehledu dlužných poplatků (Pokud čtenář nedluží žádný jiný poplatek než za ztracenou knihu, je tento poplatek automaticky označen a není nutné rušit označení ostatních ani označovat platbu za ztracený dokument)
 6. Zkontrolujte v poznámce, jaký způsob náhrady ztraceného dokumentu byl dohodnut s vedoucí knihovny a je zde i informace o tom, jestli cena náhradní knihy odpovídá ceně knihy ztracené. Pokud čtenář nahrazuje ztracenou knihu stejným titulem, v poznámce není nic uvedeno.

Náhrada ztracené jednotky stejnou knihou nebo knihou ve stejné ceně

 1. Jako způsob platby nejdříve vyberte platbu „Hotově“
 2. Do pole „Přijato“ napište částku za zpracování ztracené knihy (60 Kč) a proveďte platbu.
 3. Čtenáři předejte potvrzení o zaplacení poplatku za zpracování nové knihy
 4. Poté jako způsob platby vyberte platbu „Věcná náhrada“
 5. Do pole „Přijato“ napište částku, která Vám zbyla po odečtení 60 Kč (měla by to být cena knihy) a proveďte platbu
 6. Čtenáři předejte potvrzení o zaplacení ztracené knihy (na potvrzení bude jako způsob platby uvedena věcná náhrada).

Náhrada ztracené jednotky knihou v ceně zahrnující poplatek za zpracování ztracené knihy

Pokud je cena náhradní knihy vyšší, je do celkové ceny náhrady započítám i poplatek za zpracování ztracené knihy

 1. Jako způsob platby vyberte „Věcná náhrada“
 2. Do pole „Přijato“ napište částku, celkovou částku, která byla čtenáři automaticky naúčtovaná za ztracenou knihu (tj. cena knihy včetně poplatku 60 Kč) a proveďte platbu
 3. Čtenáři předejte potvrzení o zaplacení ztracené knihy (na potvrzení bude jako způsob platby uvedena věcná náhrada).

Smazání poznámek týkajících se náhrady ve čtenářském kontě

Pokud je ve čtenářském kontě uvedena poznámka ke způsobu náhrady, poznámku archivujte, aby se nadále nezobrazovala.

Další možné situace související se ztrátou

 • Pokud čtenář tvrdí, že knihu vrátil, ale ve fondu není, datum vrácení posuneme o měsíc dopředu, do té doby by se měla nesrovnalost vyřešit. V případě, že čtenář knihu nenajde a trvá na tom, že ji vrátil, posuneme termín vrácení na dobu po letních prázdninách, kdy se provádí kontrola regálů. Jestliže ani poté knihu ve fondu nenajdeme, má se za to, že ji čtenář nevrátil a je po něm vyžadována náhrada ztracené knihy.
 • Čtenář si půjčuje knihu, která je označena jako ztracená jiným čtenářem a ten za ni dluží poplatek za zatraceno knihu (v rozhraní „F5“ má kniha status „lost“): knihu půjčíme, čárový kód knihy pošleme vedoucí knihovny, která nesrovnalost dořeší
 • Čtenář si půjčuje knihu, která je označena jako nezvěstná (případně má jiný nestadnardní status, např. vyřazeno apod.) a nejsou u ní žádné jiné poznámky – půjčíme čtenáři obvyklým způsobem, jen ve vyskakovacím okně nejdříve potvrdíme, že chceme v akci (půjčování) pokračovat.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/knihovna_jabok/ztrata_knihy.txt · Poslední úprava: 2023/03/08 11:25 autor: ece