Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


doplnky:tiskove_sablony

Tiskové šablony

Odkaz na oficiální dokumentaci k webovému klientovi

Upozornění: níže uvedené informace se týkají starší verze služebního klienta (do verze 3.1)

Šablony pro výpisy, rezervační průvodky, potvrzení o platbách apod. Pro starší verzi klienta.

Tiskové šablony ke stažení

Import tiskových šablon

Šablony jsou vázány na konkrétní pracovní stanici, proto je nutné importovat soubor na každou pracovní stanici zvlášť.

  1. Rozbalte zazipovaný soubor na příslušné pracovní stanici (soubor můžete např. poslat e-mailem, nahrát z USB flash disku apod.)
  2. Otevřete editor šablon a stvrzenek (položka „Šablony výpisů a potvrzení“ na vstupním portále klienta Evergreenu nebo v administrativním rozhraní „Nastavení pracovní stanice“„Tiskové šablony pro výpisy a potvrzení“).
  3. V editoru tiskových výpisů klikněte na tlačítko „Importovat“ a ze seznamu souborů vyberte soubor s tiskovými šablonami.
  4. Po načtení šablon uložte šablony na lokální pracovní stanici tlačítkem „Místní uložení“.

Makra (proměnné) pro editor výpisů a potvrzení

Obecná makra

%LIBRARY% Plný název knihovny
%SHORTNAME% Zkratka knihovny
%STAFF_FIRSTNAME% Křestní jméno přihlášeného pracovníka
%STAFF_LASTNAME% Příjmení přihlášeného pracovníka
%STAFF_BARCODE% Čárový kód přihlášeného pracovníka
%STAFF_PROFILE% Skupina oprávnění přihlášeného pracovníka
%PATRON_FIRSTNAME% Křestní jméno čtenáře
%PATRON_LASTNAME% Příjmení čtenáře
%PATRON_BARCODE% nebo %patron_barcode% Čárový kód čtenáře
%TODAY% Plné datum a ča ve formátu: Wed Sep 21 2011 13:20:44 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
%TODAY_TRIM% Datum a čas ve zkráceném formátu: 2011-09-21 13:21
%TODAY_m% Dvě číslice označující měsíc: 09
%TODAY_d% Dvě číslice označující den: 21
%TODAY_Y% Rok: 2011
%TODAY_H% Hodina (ve 24 hodinovém formátu): 13
%TODAY_I% Hodina ve 12 hodinovém formátu: 1
%TODAY_M% Minuty: 24
%TODAY_D% Datum ve standarním formátu USA: 09/21/11
%TODAY_F% Datum podle mezinárodního standardu: 2011-09-21

Doplňková makra pro jednotlivé typy výpisů a povrzení

Rezervační průvodky a oznámení
%ROUTE_TO% V případě splněné rezervace by “route to” mělo směřovat k regálu s rezervacemi.
%item_barcode% Čárový kód exempláře
%item_title% Název exempláře
%hold_for_msg% Zpráva o tom, komu rezervace patří (jméno čtenáře)
%PATRON_BARCODE% Čárový kód čtenáře
%notify_by_phone% Telefonní číslo připojené k rezervaci.
Nemusí se jednat o totéž číslo, které je uvedeno v údajích o čtenáři, protože při zadávání rezervace může čtenář uvést jiné číslo.
%notify_by_email% E-mail připojený k rezervaci.
Nemusí se jednat o tentýž e-mail, které je uveden v údajích o čtenáři, protože při zadávání rezervace může čtenář uvést jiný e-mail.
%request_date% Datum vytvoření požadavku na rezervaci.
%formatted_note% Poznámky k rezervaci
Průvodky přepravy
%route_to% Zkratka knihovny, do kterém má být exemplář přepraven
%route_to_org_fullname% Plné jméno knihovy, kam má být exemplář přepraven
%street1% Ulice – první řádek z adresy knihovny, kam má být exemplář přepraven
%street2% Ulice – druhý řádek z adresy knihovny, kam má být exemplář přepraven
%city_state_zip% Město, stát a PSČ knihovny, kam má být exemplář přepraven
%item_barcode% Čárový kód exempláře
%item_title% Titul exempláře
%item_author% Autor
Průvodky pro přepravu rezervací
%route_to% Zkratka knihovny, do které má být exemplář přepraven
%route_to_org_fullname% Plné jméno knihovy, kam má být exemplář přepraven
%street1% Ulice – první řádek z adresy knihovny, kam má být exemplář přepraven
%street2% Ulice – druhý řádek z adresy knihovny, kam má být exemplář přepraven
%city_state_zip% Město, stát a PSČ knihovny, kam má být exemplář přepraven
%item_barcode% Čárový kód exempláře
%item_title% Titul exempláře
%item_author% Autor
%PATRON_BARCODE% Čárový kód čtenáře
%notify_by_phone% Telefonní číslo připojené k rezervaci.
Nemusí se jednat o totéž číslo, které je uvedeno v údajích o čtenáři, protože při zadávání rezervace může čtenář uvést jiné číslo.
%notify_by_email% E-mail připojený k rezervaci.
Nemusí se jednat o tentýž e-mail, které je uveden v údajích o čtenáři, protože při zadávání rezervace může čtenář uvést jiný e-mail.
%request_date% Datum vytvoření požadavku na rezervaci.
%formatted_note% Poznámky k rezervaci
Výpůjčky
%title% Název
%author% Autor
%barcode% Čárový kód exempláře
%due_date% Datum (předpokládaného) vrácení ve formátu podle mezinárodního standardu: 2011-09-21
Platby
%original_balance% Původní dlužná částka
%payment_received% Částka, která byla od čtenáře přijata
%payment_applied% Jaká část platby byla zaplacena
%payment_type% Jaký způsob platby byl použit (např. Hotovost)
%voided_balance% Zrušená částka
%change_given% Jaká částka byla čtenáři při platbě vrácena nazpět
%new_balance% Nový zůstatek na účtu
%note% Poznámky připojené k platbě
%bill_id% Číslo dokladu, které je použito v databázi plateb
%payment% Jaká částka platby, která byla zaplacena, byla aplikována na tento titul
%title% Titul (exemplář) na který byla platba aplikována
%last_billing_type% Poslední typ poplatků, který byl čtenáři naúčtován za tento titul
%barcode% Čárový kód exempláře
%title% Název exempláře

Zahraniční dokumentace

1)
Kvůli známe chybě v aktuální verzi Evergreenu není možné šablony s diakritikou importovat standardním způsobem z rozhraní služebního klienta, je však možné nahradit těmito šablonami soubor „print_list_templates v adresáři, kde jsou ukládána data Evergreenu (ve Windows je to adresář Data Aplikací/Openils/openils_staff_client). Původní soubor doporučujeme předtím zazálohovat.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/doplnky/tiskove_sablony.txt · Poslední úprava: 2019/08/28 13:05 autor: ece