Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zpravy_a_statistiky:zobrazeni_vystupu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

zpravy_a_statistiky:zobrazeni_vystupu [2016/11/09 14:04] (aktuální)
ece vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zobrazení výstupu zprávy/statistické sestavy (na této části dokumentace se pracuje)======
  
 +
 +===== Navigace v rozhraní pro zprávy =====
 +
 +Rozhraní pro zprávy/statistiky otevřete buď např. kliknutím na položku **//Zprávy//** ve vstupním portálu služebního klienta nebo přes menu: //**Admin**// --> **// Lokální administrace//** --> //**Zprávy**//.
 +
 +Výstupy ze zpráv, které jste sami vytvořili, jsou uloženy ve složce //**Mé složky**// --> //**Výstupy**//
 +
 +Výstupy ze sdílených zpráv (tj. zpráv vytvořených jiným uživatelem a sdílených s vaší knihovnou/organizační jednotkou) jsou uloženy ve složce  //**Sdílené  složky**// --> //**Výstupy**//
 +
 +
 +Pokud vnořená složka obsahuje další podsložky, zobrazuje se vedle jejího názvu typická žlutá ikonka složky. Neobsahuje-li složka další podsložky, ikonka je bílá, ve formě dokumentu). 
 +
 +Kliknutím na šipku vedle složky nebo na ikonku se zobrazí či sbalí vnořené složky. 
 +
 +Kliknutím na název složky se zobrazí položky, které složka obsahuje (v tomto případě výstupy zprávy).
 +
 +===== Zobrazení výstupu zprávy/sestavy =====
 +  - Klikněte na šipku vedle složky "Výstupy"  \\  \\ {{:wiki:obr-dok:zpravy-generovani.jpg|}} \\ \\
 +  - Z rozbaleného seznamu vyberte požadovanou složku (případně její podsložku) a klikněte na její název. 
 +  - Po otevření složky vyberte pomocí zaškrtávacího pole šablonu, kterou chcete použít.
 +  - Poté z rozbalovacího menu v horní části vyberte položku //**"Vytvořit novou zprávy z vybrané šablony"**// a klikněte na tlačítko //**"Potvrdit"**// \\ \\ {{:wiki:obr-dok:zpravy-generovani-sablony.jpg|}} \\  \\
 +
 +===== Zadání parametrů zprávy =====
 +
 +  - Zadejte název zprávy. Název zprávy je povinný
 +  - Podle potřeby zadejte popis zprávy
 +  - Vyberte složku, do které chcete umístit zprávu. Zadání složky je povinné.
 +  - Pokud jsou požadovány (v závislosti na nastavení dané šablony), zadejte kritéria pro výběr (filtry). Pokud se filtry v šabloně vyskytují, stávají se povinným polem.
 +  - V zaškrtávacích polích zadejte požadované formáty výstupů.
 +  - V zaškrtávacím poli zvolte, jestli má být zpráva generována opakovaně. Pokud v zaškrtávacím poli aktivujete tuto volbu, je nutné vyplnit také interval pro opakování (např. 1 měsíc).
 +  - Zvolte, kdy se má zpráva generovat. Volba "Co nejdříve" znamená, že se zpráva generuje víceméně okamžitě. Tato volba je standardně aktivní. Můžete také vybrat konkrétní den a hodinu, kdy se má zpráva generovat.
 +  - Zadejte e-mailovou adresu, na kterou se má odeslat informace o vygenerování zprávy. Na tuto adresu je zasláno také případné hlášení o chybách při generování zprávy. Standardně je v poli pro e-mail předvyplněna e-mailová adresa přihlášeného uživatele.
 +  - Zvolte složku, do které bude uložen výstup zprávy. Zadání složky je povinné.
 +  - Zprávu uložíte kliknutím na tlačítko //**"Uložit zprávu"**//  \\ \\ {{:wiki:obr-dok:zpravy-generovani-sablony2.jpg|}}  \\  \\
 +
 +
 +===== Zobrazení výstupu zprávy =====
 +
 +  - V rozhraní pro zprávy zvolte složku //**"Výstupy"**// a vyberte složku, kterou jste v parametrech zprávy zadali jako výstupní složku.
 +  - Vyberte výstup příslušné zprávy pomocí zaškrtávacího pole.
 +  - V horní části obrazovky vyberte z rozbalovacího menu položku //**Zobrazit výstup zprávy"**// a klikněte na tlačítko //**"Potvrdit"**//. \\  \\ {{:wiki:obr-dok:zpravy-vystupy.jpg|}} \\ \\
 +  - Otevře se nový panel s názvem zprávy a s odkazy na výstupy zprávy. Pokud parametry použité šablony obsahují údaje pro tvorbu  grafu, v levé části obrazovky se zobrazí graf. 
 +  - Požadovaný formát výstupu zobrazíte kliknutím na příslušný odkaz.  \\  \\ {{:wiki:obr-dok:zpravy-vystupy2.jpg|}}
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/zpravy_a_statistiky/zobrazeni_vystupu.txt · Poslední úprava: 2016/11/09 14:04 autor: ece