Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:no_matchpoint

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
vypujcni_protokol:no_matchpoint [2013/01/30 15:20]
ece
vypujcni_protokol:no_matchpoint [2020/03/21 18:13]
zuzanaz [Při předkatalogizaci,]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Chybové hlášení "no_matchpoint" při výpůjčce =====+====== Chybové hlášení "no_matchpoint" ====== 
- +{{:vypujcni_protokol:no_matchpoint.png|}} 
 +===== Při běžné absenční výpůjčce =====
  
 Zkontrolujte: Zkontrolujte:
  
- ==== Čtenářská kategorie (skupina oprávnění): =====+ ==== Čtenářská kategorie (skupina oprávnění): ==== 
 +  * **Zkontrolujte uživatelské oprávnění v přehledu čtenářských údajů:** (oprávnění se nastavuje ve čtenářském kontě na kartě "Editovat"). \\ Ve čtenářském kontě může být zvolena pouze nastavena skupina oprávnění, u které je v administrativním rozhraní přiřazena fungující výpůjční politika (pravidla pro absenční výpůjčku). Pokud takové nastavení chybí, nebo je nesprávné, systém nenajde vhodnou sadu (shodu) výpůjčních pravidel  a hlásí chybu no_matchpoint (chybí shoda). Výpůjčku v takovém případě nelze uskutečnit. Pokud se tedy tato chyba objeví při běžném provozu (kdy výpůjčky ostatním čtenářům fungují), často se jedná o chybné nastavení uživatelského oprávnění.
    
-  * Zkontrolujte uživatelské oprávnění ehledu čtenářských údajů (oprávnění se nastavuje ve čtenářském kontě na kartě "Editovat"). \\Ve čtenářském kontě může být zvolena pouzenastavena skupina oprávnění,které je v administraci nastaven příznak "Skupina uživatelů" (Administrace serveru → Skupiny uživatelských oprávnění, zaškrtávací pole "Skupina uživatelů"). Pokud skuipina uživatelských oprávnění není nastavena jako aktivní "skupina uživatelů" (tj. zaškrtávací pole "skupina uživatelů" v administrátorském rozhraní není zaškrtnuto) a přitom se  přiřadí tato skupina iřadí ve čtenářském kontě k k některému čtenář systém nenajde  vhodnou sadu (shodu) výpůjčních pravidel  a hlásí chybu no_matchpoint (chybí shoda).  +   Např. v Knihovně Jabok  existuje skupina Čtenář (Patron), která je zastřešující skupinou pro další skupiny oprávnění. Skupině "Čtenář nejsou iřazena výpůjční pravidla. Skupinám podřízením (např. "Běžní uživatelé", "Učitelé") jsou přiřazena různá výpůjční pravidla pro absenční výpůjčky různých typů dokumentů. Pokud se ke čtenářskému kontu omylem přiřadí skupina "Čtenář", systém nenajde vhodné výpůjční pravidlo (shodu). Objeví se chybové hlášení a výpůjčku nelze provést.  
-  + 
-  Např. v Knihovně Jabok je existuje skupina Čtenář (Patron), která není nastavena jako "skupina uživatelů, je však zastřešující skupinou pro další skupiny oprávnění (např. "Běžní uživatelé", "Učiteléapod.), které jsou nastaveny jako "skupiny uživatelů". Pokud se ke čtenářskému kontu přiřadí (např. omylem) skupina "Čtenář", systém nenajde shodu, objeví se chybové hlášení a výpůjčku nelze provést+| Těmto problémům se lze vyhnout tím, že skupině oprávnění, která nemá být pro uživatele vybírána, se **nenastaví** příznak  //**"Skupina uživatelů" (Administrace serveru → Skupiny uživatelských oprávnění**//, zaškrtávací pole //**"Skupina uživatelů"**//).  Pokud skupina uživatelských oprávnění není nastavena jako aktivní "Skupina uživatelů" (tj. zaškrtávací pole "skupina uživatelů" v administrátorském rozhraní není zaškrtnuto), nelze ho při správě čtenářského konta nebo idávání nového uživatele vůbec vybrat.| 
 + 
 +==== Atributy exempláře ==== 
 +  - Zkontrolujte //**"modifikátor výpůjčky"**//: Na řádku s daným exempláře klikněte pravým tlačítkem myša zvolte buď  buď **//"Zobrazit detaily exempláře"//** pro zobrazení nebo "//**"Upravit vlastnosti  exempláře"**// pro úpravyMusí být nastaven takový modifikátor, který pro danou skupinu uživatelů povoluje absenční výpůjčku daného typu dokumentu (např. v Knihovně Jaboku musí být modifikátor výpůjčky pro většinu uživatelů nastaven na  //"A- běžná absenční výpůjčka"// 
 +  - Zkontrolujtezda atribut //**"Příruční knihovna"**// (tjprezenční exemplářeje nastaven na "NE" (pokud je nastaven na "ANO", exempláře lze půjčovat jen prezenčně, proto systém nenajde shodu s pravidly pro absenční výpůjčku). 
  
-===== V atributech exemplář===== +===== Při předkatalogizaci ===== 
- (F5 > Akce pro vybrané exempláře/pravým tlačítkem myši): > buď Show Item Details [Zobrazit detaily exempláře] pro zobrazení nebo Editovat atributy exempláře [dit Item atributes] pro úpravy) zkontrolovat: +Když nelze půjčit předkatalogizovaný dokument, zkontrolujte modifikátory výpůjčky. Pokud knihovna používá modifikátory výpůjčky problém obvykle spočívá v tom, že modifikátor chybí nebo je špatně vybraný.
- a) Modifikátor výpůjčky (Circulation modifier) – musí být nastaveno: A- běžná absenční výpůjčka +
- b) Příruční knihovna (Reference) – musí být nastaveno „Ne“ +
-Pokud se no_match_point vyskytne při předkatalogizaci, +
-jedná se obvykle o problém modifikátoru výpůjčky (modifikátor chybí nebo je špatně vybraný)+
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/no_matchpoint.txt · Poslední úprava: 2020/03/21 18:13 autor: zuzanaz