Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:katalogizace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
spok:katalogizace [2019/08/14 17:54]
ece
spok:katalogizace [2019/08/16 10:12]
ece
Řádek 51: Řádek 51:
  
    
- 
-=== Stahování (import) záznamů ze služby "JIB - UK, MUNI, UPOL, AVČR, Slovensko"​ === 
- 
-**Stahovat záznamy ze služby JIB je možné pouze v případě, že dokument není v katalogu Národní knihovny/​Souborném katalogu!** 
-  * Pozor, při importu musí být zaškrtnuté pole //​**"​Editor MARCu"​**//​ 
-  * Vyberte ze seznamu správný záznam klikněte na tlačítko //​**"​Importovat"​**//​. 
-  * Smažte všechny sigly dalších knihoven, tj. všechna pole 910 i s podpoli (smazání celého pole (řádku): //​**"​Ctrl + Del"​**//,​ smazání podpole: ​ //​**"​Shift + Del"​**//​) 
-  * Doplňte siglu Vaší Knihovny 
-  * V záznamu vytvoře ​ pole //**990 $a**// (podobně jako jste vytvořili pole "​910"​ pro siglu a do podpole $a doplňte siglu Vaší knihovny (přidat řádek dolů: //​**"​Ctrl + Enter"​**//,​ přidat podpole //​**"​Ctrl + D"​**//​). ​ 
-  * Klikněte na tlačítko //​**"​Importovat záznam"​**//​ 
- 
-=== Záznamy, které už jsou v katalogu Evergreen === 
- 
- 
- 
- 
-=== Změna označení části v záznamu MARC u vícesvazkových publikací === 
-V případě, že v Souborném katalogu nebo v katalogu Národní knihovny není možné najít záznam celého díla (který popisuje všechny svazky) a zároveň část díla, kterou chceme zkatalogizovat v katalogu NK ani v Souborném katalogu není, lze stáhnout záznam jiné části (který je součástí téhož vícesvazkového díla) a tento záznam upravit a použít. ((Pozor, tento postup platí jen pro některé knihovny, většina knihoven v takových případech žádá o zpracování knihy pověřeného katalogizátora.)) 
- 
-== Pokud už záznam je v katalogu Evergeen ==  *  
-  * (může se jednat o situaci, kdy jinou část díla už vlastní jiná knihovna ve SPOK nebo kdy jinou část díla vlastní Vaše knihovna) 
-  * Otevřete klienta Z39.50 a vyhledejte běžným způsobem záznam příslušné knihy. ​ 
-  * Ze seznamu vyberte záznam ze zdroje //​**"​native evergreen catalog"​**//,​ který patří jiné části téhož vícesvazkového díla (tj. má stejného vydavatele a obvykle i přibližně stejný rok vydání, stejnou edici apod.). ​ 
-  * Klikněte na Importovat. 
-  * V záznamu musíte zkontrolovat,​ jestli importované údaje souhlasí s údaji části, kterou máte v ruce, a chcete ji zkatalogizovat (postup viz níže). Pozor, je  nutné smazat pole 015. 
-  * Pokud jste použili záznam jiného dílu, který je už zkatalogizovaný ​ ve Vaší knihovně, není nutné vyplňovat siglu. Pokud jiný díl byl v některé z dalších knihoven SPOK,  doplňte standardním způsobem ​ do pole 910 siglu VAší knihovny. ​ 
-  * **Vytvořte pole 990 a zapište do něj siglu Vaší knihovny** - tím označíte, že záznam byl upraven (tj. že nejde o verifikovaný záznam z Národní knihovny nebo Souborného katalogu) a je nutné, aby jej zkontroloval pověřený katalogizátor. 
-  * Záznam uložte kliknutím na tlačítko //​**"​Importovat"​**//​ 
-  * Dále postupujte standardním způsobem. 
- 
-== Pokud záznam není v katalogu Evergeen == 
- 
-  * Otevřete klienta Z39.50 a vyhledejte běžným způsobem záznam příslušné knihy. ​ 
-  * Ze seznamu vyberte záznam ze zdroje NKC nebo SKC který patří jiné části téhož vícesvazkového díla (tj. má stejného vydavatele a obvykle i přibližně stejný rok vydání, stejnou edici apod.). ​ 
-  * Klikněte na Importovat. 
-  * V záznamu musíte zkontrolovat,​ jestli importované údaje souhlasí s údaji části, kterou máte v ruce, a chcete ji zkatalogizovat (postup viz níže). ​ 
-  * Smažte cizí sigly a standardním způsobem doplňte ​ do pole 910 siglu VAší knihovny. ​ 
-  * Vytvořte pole 990 a zapište do něj siglu Vaší knihovny KDS //​**"​ABE463"​**//​ Tím označíte, že záznam byl upraven (tj. že nejde o verifikovaný záznam z Národní knihovny nebo Souborného katalogu) a je nutné, aby jej zkontroloval pověřený katalogizátor. 
-  * Záznam uložte kliknutím na tlačítko //​**"​Importovat"​**//​ 
-  * Dále postupujte standardním způsobem. 
- 
- 
-== Údaje, které je potřeba zkontrolovat/​opravit == 
-  * **Číslo České národní bibliografie** - **pole 015**. ​ Toto pole **vždy smažte** (STiskněte "​Ctrl+Del"​ na příslušném řádku) 
-  * **ISBN** (pokud je v knize uvedeno) - pole //**22**// 
-  * **Autora** - pole //​**100**//,​ především podpole "​a"​ (jméno autora), "​d"​ (data, vztahující se k autorovi - pokud by část napsal jiný autor a nevíte datum narození a úmrtí, podpole smažte) 
-  * **Názvové údaje** - pole //​**245**//,​ především podpole "​n"​(číslo části díla) a "​p"​ (název části díla). Je však potřeba zkontrolovat i další podpole, např. ​ "​a"​ (údaje o názvu), "​b"​ (další názvové údaje - většinou jde o podnázev), ​ 
-  * **Údaje o vydání** - pole //**260**// nebo //​**264**//​. Zejména se bude jednat o rok vydání (podpole "​c"​) 
-  * **Počet stran** - pole //​**300**//,​ podpole "​a"​ - Pozor: do počtu stran se uvádí poslední číslované strana knihy. 
-  * Zkontrolujte pro jistotu i další údaje v záznamu (požijte zdravý rozum :-)) a v případě potřeby je opravte. ​ 
-  * Snažte se v každém případě, abyste údaj, který opravujete, uvedli ve stejné podobě, jako byl původní údaj (např. pokud měníte počet stran a v záznamu bylo uvedeno "364 s." uveďte opravený údaje jako "265 s. " apod., pokud by v záznamu bylo uvedeno "364 stran",​ uveďte opravený údaj jako "265 stran" apod.). 
-===== Vytvoření exempláře ===== 
-viz [[katalogizace:​pridani_signatury_a_exemplare|Přidání signatury a exempláře]] 
  
 ==== Přidání signatury a vytvoření exempláře ==== ==== Přidání signatury a vytvoření exempláře ====
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/katalogizace.txt · Poslední úprava: 2019/12/17 14:52 autor: ece