Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:registrace_ctenare_a_editace_udaju

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vypujcni_protokol:registrace_ctenare_a_editace_udaju [2018/12/18 10:38] (aktuální)
uisk-nemcova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Registrace čtenáře a editace údajů =====
  
 +===== Registrace nového čtenáře =====
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +  - Pro registraci nového čtenáře v menu klikněte na **//​Výpůjčka//​** → //​**Registrovat čtenáře**//​. Objeví se formulář pro registraci čtenáře. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​registrace_ctenare.jpg |}} \\ \\ 
 +  - Povinná pole jsou vyplněna žlutě. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​povinna_pole.jpg |}} \\ \\
 +  - Odkazy //​**Zobrazit:​ Povinná pole**// a //​**Zobrazit:​ Navrhovaná pole**// můžete použít k omezení zobrazení polí na této stránce.
 +  - Až dokončíte zadávání povinných údajů, klikněte na //​**Uložit**//​ pro uložení nového čtenáře či **//Uložit a klonovat//​** pro uložení nového čtenáře se stejnou adresou. Pokud vyberete //**Uložit a klonovat**//,​ informace o adrese se zkopírují do výsledné karty registračních údajů čtenáře. Ta je spojena s původním čtenářem. Informace o adrese mohou být upraveny pouze prostřednictvím původního záznamu. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​ulozit_a_klonovat.jpg |}} \\ \\ 
 +
 +=== Poznámky ===
 +
 +  * Povinná pole lze nastavit v //**Library Settings Editor**// (**//​Administrace → Lokální administrace → Library Settings Editor//​**)((Nastavení může provést pouze pracovník s příslušným oprávněním)).
 +  * Lze vytvořit statistické kategorie pro informace sledované Vaší knihovnou, které nejsou ve výchozích čtenářských záznamech.
 +  * Tyto kategorie mohou být nastaveny v //​**Statistical Categories Editor**// (//​**Administrace → Lokální administrace → Statistical Categories Editor**//​)((Nastavení může provést pouze pracovník s příslušným oprávněním)).
 +  * Účty personálu mohou být zároveň čtenářskými účty((v praxi je však vhodnější pro půjčování knih personálem vytvořit další účet pouze s oprávněními pro čtenáře))
 +  * Aby bylo možné **//​Aktualizovat datum expirace//​**,​ je nutné nejdříve zvolit //**Hlavní skupinu oprávnění**//,​ neboť skupina oprávnění určuje datum vypršení platnosti.
 +
 + 
 +===== Samoobslužná registrace čtenáře =====
 +
 +Samoobslužná registrace čtenáře dovoluje čtenářům předregistrovat si účet v knihovně skrze OPAC. Čtenáři o sobě vyplní základní informace do formuláře ve webovém rozhraní a uloží se do systému Evergreen jako "//​nevyřízení čtenáři//"​. Personál knihovny si tyto čtenáře může zobrazit ve služebním webovém klientu a vytvořit z předregistrovaného čtenářského účtu plnohodnotný. Nevyřízení čtenáři, jejichž účty nebudou schváleny v rámci nastavitelného časového období, budou automaticky vymazáni.
 +
 +=== Samoobslužná registrace - návod pro čtenáře ===
 +  - V OPAC klikněte na odkaz //​**Registrace nového čtenáře**//​.
 +  - Samostatně vyplňte formulář a klikněte na //​**Potvrdit registraci**//​.
 +  - Při správném vyplnění uvidí čtenáři potvrzující zprávu: "//​Registrace byla úspěšná. Kontaktujte prosím knihovnu.//"​
 +
 +=== Správa nevyřízených čtenářů - návod pro knihovníka ===
 +  - Ve služebním klientu klikněte na **//​Výpůjčka → Nevyřízení čtenáři//​**.
 +  - Vyberte čtenáře, kterého chcete zobrazit. V této fázi máte možnost zvolit odkaz **//​Nahrát//​** a z informací o nevyřízeném čtenáři tak vytvořit plnohodnotný čtenářský účet.
 +  - K vytvoření plnohodnotného čtenářského účtu klikněte na řádek s vybraným čtenářem a vyberte odkaz **//​Načíst čtenáře//​** v horní části obrazovky. Tento úkon nahraje údaje čtenáře vyplněné v předregistraci do stránky **//​Registrovat čtenáře//​**.
 +  - Vyplňte údaje o čtenáři povinné pro Vaši knihovnu a klikněte na //​**Uložit**//​ pro vytvoření plnohodnotného čtenářského účtu.
 +
 +
 +===== Editace údajů o čtenáři =====
 +
 +  - Načtěte záznam čtenáře tak, jak je popsáno v manuálu [[vypujcni_protokol:​vyhledani_ctenare|]].
 +  - Klikněte na možnost //​**Upravit**//,​ která se nachází v horní části záznamu čtenáře. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​uprava_udaju.jpg |}} \\ \\
 +  - Stejně jako při registraci čtenáře, i zde je potřeba mít vyplněna povinná pole a zohlednit navrhovaná pole. Povinná i navrhovaná pole lze zobrazit v horní části stránky. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​povinna_pole-uprava.jpg |}} \\ \\
 +  - Upravte informace o čtenáři podle potřeby. Po dokončení klikněte na **//​Uložit//​**. Stránka se aktualizuje a provedené změny uvidíte vlevo v souhrnném panelu čtenáře.
 +
 +**Poznámka**:​ Chcete-li rychle obnovit čtenářský profil, jemuž vypršela platnost, klikněte na //​**Aktualizovat datum expirace**//​. K provedení tohoto kroku budete potřebovat nejdříve zvolit //**Hlavní skupinu oprávnění**//,​ neboť skupina oprávnění určuje datum vypršení platnosti.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/registrace_ctenare_a_editace_udaju.txt · Poslední úprava: 2018/12/18 10:38 autor: uisk-nemcova