Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spok:moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny [2019/10/25 12:27]
ece
spok:moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny [2019/12/19 11:41] (aktuální)
ece [Co lze přizpůsobit:]
Řádek 18: Řádek 18:
 Vzhledem ke komplexnosti nastavení katalogu mohou některé změny dílčí části katalogu  negativně ovlivnit jinou část. Například:  Vzhledem ke komplexnosti nastavení katalogu mohou některé změny dílčí části katalogu  negativně ovlivnit jinou část. Například: 
  
-  * Změna nastavení stylu určitého prvku na jedné stránce katalogu způsobí, že na jíném místě, kde je tento prvek použit na jiném pozadí, může být špatně videlný nebo dokonce zcela neviditelný.  +  * Změna nastavení stylu určitého prvku na jedné stránce katalogu způsobí, že na jíném místě, kde je tento prvek použit na jiném pozadí, může být špatně videlný nebo dokonce zcela neviditelný. Zejména doporučujeme neměnit tmavý podklad za světlý a naopak, obvykle to totiž  znamená značný zásah do šablon pro kaskádové styly, který komplikuje nastavení katalogu a špatně se udržuje při změnách a nových verzích.
   * Protože vzhled katalogu Evergreenu je nastaven tak, aby byl přístupný pro osoby se specifickými potřebami, může nevhodná změna velikosti, typu nebo řezu písma negativně ovlivnit přístupnost katalogu pro osoby se zrakovým postižením, seniory apod.    * Protože vzhled katalogu Evergreenu je nastaven tak, aby byl přístupný pro osoby se specifickými potřebami, může nevhodná změna velikosti, typu nebo řezu písma negativně ovlivnit přístupnost katalogu pro osoby se zrakovým postižením, seniory apod. 
 ===== Co v katalogu nelze měnit ===== ===== Co v katalogu nelze měnit =====
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny.txt · Poslední úprava: 2019/12/19 11:41 autor: ece