Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rezervace:typy_rezervaci

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
rezervace:typy_rezervaci [2016/01/28 15:51]
rezervace:typy_rezervaci [2020/03/27 19:53] (aktuální)
zuzanaz [Tabulka: přehled jednotlivých typů rezervací]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Typy (úrovně) rezervací v Evergreenu ======
 +
 +V Evergreenu exituje nějkolik typů (úrovní) rezervací
 +  - [[rezervace:rezervace_metazaznamu|Rezervace "metazáznamu"]]
 +  - [[rezervace:rezervace_titulu|Rezervace titulu]] 
 +  - [[rezervace:rezervace_casti_dokumentu|Rezervace části]] 
 +  - [[rezervace:rezervace_signatury|Svazku (tj. dokumentu s konkrétní signaturou)]] 
 +  - [[rezervace:rezervace_exemplare|Rezervace exempláře.]] 
 + 
 +**Čtenáři** mohou zadávat rezervace na úrovni titulu, části a metazáznamu. **Personál** může zadávat rezervace na všech úrovních.
 +
 +
 +===== Tabulka: přehled jednotlivých typů rezervací =====
 +
 +^ Typ (úroveň) rezervace ^ Zkratka v EG ^ Kdy lze použít ^ Kdo může zadat ^ Co je zachyceno ^
 +| Metazáznam | **M** |Když formát rezervovaného dokumentu nehraje roli | Čtenář i personál | Všechny záznamy, které v MARCu mají stejný titul a autora bez ohledu na formát dokumentu (jako text, audio apod.) |
 +| Titul |** T** | Když čtenář chce první dostupný exemplář daného titulu | Čtenář i personál | Všechny exempláře, které jsou připojeny k danému záznamu MARC |
 +| Část |** P** \\ ("part") | Čtenář chce konkrétní část daného dokumentu | Čtenář i personál | Konkrétní část připojená k danému záznamu MARC |
 +| Svazek (Signatura) | **V** \\ ("volume") | Čtenář chce specifický svazek (konkrétní signaturu) daného dokumentu | Personál | Signaturu konkrétního svazku dokumentu daného záznamu) | 
 +| Exemplář | **C** \\ ("copy") | Uživatel potřebuje konkrétní exemplář dokumentu |Personál | Konkrétní exemplář (na základě čárového kódu |
 +
 +Viz též 
 +  * [[opac:rezervace|Zadání rezervace čtenářem]]
 +  * [[rezervace:rezervace_personal|Zadání rezervace personálem]]
 +
 +
 +
 +