Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rezervace:rezervace_exemplare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
rezervace:rezervace_exemplare [2016/01/28 15:01]
rezervace:rezervace_exemplare [2020/03/21 20:17] (aktuální)
zuzanaz [Rezervace exempláře]
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Rezervace exempláře ======
 +
 +
 +Pro rezervaci exempláře bude využit pouze  exemplář s konkrétním čárovým kódem. Tuto možnost lze využít např. pokud potřebujeme provést fyzikou opravu nějakého exempláře, chceme dát na výstavu exemplář s věnováním autora poad.).
 + 
 +Rezervaci na úrovni exempláře je možné zadat pouze ve služebník klientu Evergreenu (tj. pouze personálem)
 +===== 
 +Rezervace exempláře z rozhraní online katalogu =====
 +
 +
 +  - Ve služebním klientu Evergreenu vyhledejte požadovaný dokument a otevřete detailní záznam dokumentu.
 +  - V dolní části záznamu v informacích o exemplářích vyberte požadovaný exemplář a klikněte na odkaz //**"Rezervace exempláře"**// \\ \\ {{:rezervace:rezervace_exemplare.jpg?600|}} \\  \\
 +  - Vyberte příjemce rezervace a Nastavte požadované parametry rezervace. 
 +  - Klikněte na tlačítko //**"Potvrdit"**//.
 +
 +
 +
 +
 +===== Zadání rezervace exempláře z rozhraní správy exemplářů =====
 +
 +- Ve služebním klientu Evergreenu vyhledejte požadovaný dokument, klikněte na tlačítko //**"akce pro tento záznam"**// a z kontextové nabídky vyberte položku //**"Správa exemplářů"**//.
 +  - V seznamu exemplářů umístěte kurzor na požadovaný exemplář a klikněte pravý tlačítkem myši nebo klikněte na tlačítko //**"Akce pro vybrané řádky"**// a z kontextové nabídky vyberte položku //**"Vyžádat exemplář"**//  \\  \\ {{:wiki:obr-dok:rezervace-exemplar-sprava.png|}} \\  \\
 +  - V rozhraní pro detaily požadavku je přednastaven jako příjemce uživatel, který je aktuálně přihlášen do služebního klienta evergreenu, je však možné zadat čárový kód jiného uživatele.  \\  \\  {{:wiki:obr-dok:rezervace-exemplar-sprava2.png|}} \\  \\
 +  - Z rozbalovacího menu natavte jako typ rezervace položku  //**"Rezervace exempláře"**//, vyberte požadovanou knihovnu pro vyzvednutí a potvrďte tlačítkem //**"Vytvořit žádost"**//.
 + 
 +
 +Viz též 
 +  * [[opac:rezervace|Zadání rezervace čtenářem]]
 +  * [[rezervace:zadani_rezervace_personalem|Zadání rezervace personálem]]
 +  * [[rezervace:typy_rezervaci|Typy rezervací]]
 +
 +
 +