Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


autority:propojeni_bib_zaznamu_s_autoritnim

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
autority:propojeni_bib_zaznamu_s_autoritnim [2015/10/07 16:54]
ece
autority:propojeni_bib_zaznamu_s_autoritnim [2015/10/07 16:56] (aktuální)
Řádek 20: Řádek 20:
   - Vytvořte podpole $a napište do něj požadovaný termín (např. u dalšího autora to bude příjmení, případně //"příjmení, jméno"//)   - Vytvořte podpole $a napište do něj požadovaný termín (např. u dalšího autora to bude příjmení, případně //"příjmení, jméno"//)
   - Najeďte kurzorem myši do vyplněného (nebo částečně vyplněného) a klikněte pravým tlačítkem. Zobrazí se seznam dostupných záhlaví podobných údajům v podpoli $a.   - Najeďte kurzorem myši do vyplněného (nebo částečně vyplněného) a klikněte pravým tlačítkem. Zobrazí se seznam dostupných záhlaví podobných údajům v podpoli $a.
-    * Seznam obsahuje také odkazy na další autority (viz, viz také). Pokud zjistíte, že termín, který jste původně zapsali do podpole $a nevyhovuje Vašim požadavkům a pomocí odkazů zjistíte vhodnější termín, nahraďte původní termín v podpoli $a novým požadovaným termínem a kliknutím pravým tlačítkem znovu rozbalte seznam autorit.+    * Seznam obsahuje také odkazy na další autority (viz, viz také). Pokud zjistíte, že termín, který jste původně zapsali do podpole $a nevyhovuje Vašim požadavkům a pomocí odkazů zjistíte vhodnější termín, nahraďte původní termín v podpoli $a novým požadovaným termínem a kliknutím pravým tlačítkem znovu rozbalte seznam autorit (viz obrázek)\\  \\ {{:autority:vlozeni_nove_autority.jpg|}} \\  \\  
   -  Vyberte požadovanou autoritu a v seznamu na ni najeďte myší. Tím se na pravé straně rozbalí náhled záhlaví zvolené autority.    -  Vyberte požadovanou autoritu a v seznamu na ni najeďte myší. Tím se na pravé straně rozbalí náhled záhlaví zvolené autority. 
-  - V náhledu  autority klikněte v náhledu na volbu //**"Použít úplnou autoritu"**// (viz obrázek). \\  \\ {{:autority:vlozeni_nove_autority.jpg|}} \\  \\ +  - V náhledu  autority klikněte v náhledu na volbu //**"Použít úplnou autoritu"**// 
   - Výběrem plné autority se do vybraného záhlaví v bibliografickém záznamu automaticky zkopírují všechna podpole ze záhlaví autority, u jmenných záhlaví se vyplní se také potřebné indikátory a vytvoří se propojovací podpole $0, které obsahuje odkaz na systémové číslo autority v Evergreenu a zajišťuje automatickou aktualizaci autoritních záhlaví v systému.   - Výběrem plné autority se do vybraného záhlaví v bibliografickém záznamu automaticky zkopírují všechna podpole ze záhlaví autority, u jmenných záhlaví se vyplní se také potřebné indikátory a vytvoří se propojovací podpole $0, které obsahuje odkaz na systémové číslo autority v Evergreenu a zajišťuje automatickou aktualizaci autoritních záhlaví v systému.
   - V případě, že chcete použít pouze vybraná podpole, označte zaškrtávací políčka u příslušných podpolí a klikněte na volbu //**"Použít vybrané"**// (viz výše). Tento postup však při vytváření nového záhlaví v žádném případě nedoporučujeme.   - V případě, že chcete použít pouze vybraná podpole, označte zaškrtávací políčka u příslušných podpolí a klikněte na volbu //**"Použít vybrané"**// (viz výše). Tento postup však při vytváření nového záhlaví v žádném případě nedoporučujeme.
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/autority/propojeni_bib_zaznamu_s_autoritnim.txt · Poslední úprava: 2015/10/07 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)