Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:vraceni_omylem_zaplacene_platby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Předchozí verze
vypujcni_protokol:vraceni_omylem_zaplacene_platby [2013/02/24 12:52]
vypujcni_protokol:vraceni_omylem_zaplacene_platby [2020/05/12 14:24] (aktuální)
zuzanaz
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vrácení omylem - neprávem provedené platby ====== 
 +
 +  - Otevřete čtenářské konto, klikněte na záložku //**„Poplatky“**// a poté na tlačítko //**„Historie**//.
 +  - V historii plateb ve čtenářském kontě najděte  příslušnou platbu. 
 +  - Zaškrtněte danou platbu, klikněte na tlačítko //**"Akce"**// a vyberte //**„Přidat poplatek“**//. \\ \\ {{:vypujcni_protokol:poplatekucet.png?600|}} \\ \\
 +  - Zobrazí se Vám vyskakovacím okno.
 +  - Po otevření okna pro naúčtování poplatku zvolte stejný typ poplatku jako byla platba, kterou chcete vrátit a naúčtujte negativní částku  zaplacené částky (např. pokud bylo zaplaceno 20 Kč, zadejte do pole //„Částka“//  //**-20**//).
 +  - Klikněte na //**"Přidat částku"**.// \\ \\ {{:vypujcni_protokol:poplatek.png?500|}} \\ \\
 +  - Zobrazí se hláška, že je nutné účtovat částku vyšší než 0, ignorujte ji.
 +  - Vraťte se na //"Historii účtu"//, kartu //"Platby"//, zatrhněte danou platbu, v nabídce //"Akce"// zvolte //"Zobrazení detailů"// a uvidíte provedený odečet.
 +
 +{{:vypujcni_protokol:poplatekodecet.png?600|}}