Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty [2020/03/27 17:23]
zuzanaz [Prodloužení lhůty vybraných dokumentů]
vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty [2020/03/27 17:24] (aktuální)
zuzanaz [Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů]
Řádek 6: Řádek 6:
 ====== Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů ====== ====== Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů ======
 1. V seznamu exempláře označte všechny exempláře. 1. V seznamu exempláře označte všechny exempláře.
 +
 2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit vše"//. \\ \\ {{:uisk:6_prodlouzit_vse.jpg|}} \\ 2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit vše"//. \\ \\ {{:uisk:6_prodlouzit_vse.jpg|}} \\
  
Řádek 11: Řádek 12:
  
 4. Dojde k prodloužení všech výpůjček a zároveň se pro každý exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny). 4. Dojde k prodloužení všech výpůjček a zároveň se pro každý exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny).
-5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. \\ \\ {{:uisk:8_prodlouzit_vse_vyjimka.jpg|}} \\ \\ 
  
 +5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. \\ \\ {{:uisk:8_prodlouzit_vse_vyjimka.jpg|}} \\ \\
  
 6. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění. 6. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty.txt · Poslední úprava: 2020/03/27 17:24 autor: zuzanaz