Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:evidence_bezhotovostnich_plateb

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vypujcni_protokol:evidence_bezhotovostnich_plateb [2015/01/04 19:40]
ece
vypujcni_protokol:evidence_bezhotovostnich_plateb [2015/01/04 19:41]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Evidence bezhotovostních plateb. ====== 
-//Postup využívaný v Knihovně Jabok při dokončení evidence [[vypujcni_protokol:bezhotovostni_platby|bezhotovostních plateb]] čtenářů.// 
- 
-Postup při dokončení evidence platby je stejný jako při evidenci jiných plateb čtenáře, viz [[vypujcni_protokol:poplatky_a_pokuty|Poplatky a pokuty]].  
- 
-Níže uvedený postup počítá s tím, že že pro evidenci bezhotovostních plateb je použit typ platby šekem a že rozhraní služebního klienta bylo přizpůsobeno a  že termín //"platba šekem"// byl v české lokalizaci nahrazen //"bezhotovosním převodem"// (pro případ, že rozhraní přizpůsobeno nebylo, je v popisu postupu v hranaté závoce vždy uveden původní název pole) 
-  - Ve čtenářském kontě otevřete kartu **//"Poplatky"//** 
-  - Zvolte typ platby //**Převodem**// [šekem] 
-  - Do pole **//"přijato"//** zapište částku přijatou prostřednictvím platebního převodu.  
-  - Pokud je přijatá částka vyšší než poplatky, které čtenář dluží, je nutné zaškrnout pole **//"Místo vrácení převést na zálohu čtenáře"//** v levém dolním rohu rozhraní pro platby.  \\  \\ {{ :vypujcni_protokol:prevedeni_zustatku_do_zalohy.jpg }} \\  \\ 
-  - Ve vyskakovacím okně s názvem  **//"Informace o platebním převodu"//** [Informace o šeku] doplňte do pole **//"číslo účtu"//** [číslo šeku] informaci o bankovním účtu, že kterého byla platba poslána. 
-  - Podle potřeby uveďte další údaje do pole //Poznámka// a klikněte na tlačítko **//"Potvrdit tuto informaci"//**.  \\  \\{{:vypujcni_protokol:evidence_platebni_prevod.jpg}}  \\  \\ 
-  - Doporučuje pozvrzení o přijetí platby zaslat e-mailem příslušnému čtenáři (např. jako PDF) 
- 
- 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/evidence_bezhotovostnich_plateb.txt · Poslední úprava: 2015/01/04 19:41 (upraveno mimo DokuWiki)