Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:katalogizace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spok:katalogizace [2019/08/16 10:12]
ece
spok:katalogizace [2020/02/18 18:06] (aktuální)
ece [Hledání podle ISBN]
Řádek 18: Řádek 18:
 ==== Hledání podle ISBN ==== ==== Hledání podle ISBN ====
   * Pokud má kniha ISBN, je nejlepší hledat podle ISBN (systém by pak měl najít právě jen hledaný titul).   * Pokud má kniha ISBN, je nejlepší hledat podle ISBN (systém by pak měl najít právě jen hledaný titul).
-  * Při načtení ISBN čtečkou čárových kódů **je nutné ručně zadat poslední kontrolní -  znak** ISBN  (čtečkaje nastavená takaby poslední znak čárového kódu nenačítala). Pokud by se znak nedoplnilnenašly by se záznamy daného dokumentu, které už jsou lokálním katalogu a mohlo by dojít k jejich duplikování. +  * Při načtení ISBN čtečkou čárových kódů **je nutné zkontrolovat, zda byl načten poslední, tj. kontrolní znak ISBN** a v případěže nebylzadat jej ručně ((načtení posledního znaku závisí na typu a nastavení čtečky)), jinak systém nenajde záznamy, které už existují v katalogu a mohlo by dojít k duplikování záznamů.
  
 ==== Hledání podle dalších údajů ==== ==== Hledání podle dalších údajů ====
Řádek 54: Řádek 54:
 ==== Přidání signatury a vytvoření exempláře ==== ==== Přidání signatury a vytvoření exempláře ====
  
-Poté, co je záznam uložen, nebo importován,  +[[katalogizace:pridani_signatury_a_exemplaru|]] (odkaz na obecný manuál)
-  * klikněten na tlačítko //**"Akce pro tento záznam"**// → //**"Přidat svazky"**// v pravé horní části obrazovky nebo na modrý odkaz //**"Přidat svazky"**// v souhrnu údajů vlevo nahoře. \\  \\ {{:kds:pridani_signatury.jpg|}} \\ \\ +
-  * Doplňte signaturu (informace o signatuře, viz manuál pro Vaši knihovnu) +
-  * Doplňte počet exemplářů a stiskněte klávesu //**"Enter"**// +
-  * Poté načtěte Čárové kódy exemplářů a  klikněte na tlačítko //**"Editovat, pak vytvořit"**// \\ \\ {{:kds:pridani_exemplare.jpg|}} \\ \\+
  
-==== Úprava vlastností exempláře ==== +Pozor, aby se exemplář uložilje nutné vyplnit červeně označené pole "přidělit přírůstkové číslo" 
-  * Z nabídky  v poli //**"Umístění"**// vyberte podle potřeby položkukterá odpovídá umístění exempláře a klikněte na tlačítko //**"Použít"**// +Uvádějte hodnotu **Ano** 
-  * Ve sloupci //**"Statistiky"**// v poli //**"Přidělit přírůstkové číslo"**// zvolte z rozbalovací nabídky hodnotu //**"Ano"**// a klikněte na tlačítko //**"Použít"**// ((Hodnota //**"Ne"**// je určena pouze pro jednotlivá nesvázaná čísla časopisů, která se ve většině knihoven SPOK neevidují)). **Pozor!** Pokud toto pole není vyplněno, údaje o exempláři nelze uložit. +
-  * Upravte další potřebné údaje, např poznámku, která se má objevit při půjčování apod. +
-  * Kliněte na tlačítko //**"Uložit/Vytvořit exempláře"**//+
  
-[[katalogizace:nastaveni_vlastnosti_exemplaru|Podrobná všeobecná nápověda k úpravě exemplářů]] +Hodnotu **Ne** uvádějte pouze u nesvázaných čísel časopisů.
- +
-  +
-[[katalogizace:sablony_exemplaru|]]+
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/spok/katalogizace.1565943133.txt.gz · Poslední úprava: 2019/08/16 10:12 autor: ece