Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok:informace_pro_zajemce

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
spok:informace_pro_zajemce [2019/10/25 15:14]
ece [Potřebné vybavení]
spok:informace_pro_zajemce [2019/10/25 16:55] (aktuální)
ece [Předpokládané náklady na zahájení provozu:]
Řádek 77: Řádek 77:
   * Vybavení (viz výše).   * Vybavení (viz výše).
   * Příprava a nastavení SPOK pro novou knihovnu, zejména přidání knihovny, vytvoření pravidel pro půjčování, nastavení práv pro uživatele,  přizpůsobení rozhraní veřejného katalogu grafickému stylu organizace (viz [[http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/spok:moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny|možnosti přizpůsobení katalogu knihovny]]), konzultace a metodická pomoc, školení pro práci s knihovním softwarem:  Částka se odvíjí od podle potřeb a dohodnutého rozsahu činností - podle zkušeností s knihovnami, které se prozatím do SPOK připojily, se tato částka obvykle  vejde do rozmezí 5 - 10 tis. Kč.   * Příprava a nastavení SPOK pro novou knihovnu, zejména přidání knihovny, vytvoření pravidel pro půjčování, nastavení práv pro uživatele,  přizpůsobení rozhraní veřejného katalogu grafickému stylu organizace (viz [[http://eg-wiki.jabok.cz/doku.php/spok:moznosti_prizpusobeni_katalogu_knihovny|možnosti přizpůsobení katalogu knihovny]]), konzultace a metodická pomoc, školení pro práci s knihovním softwarem:  Částka se odvíjí od podle potřeb a dohodnutého rozsahu činností - podle zkušeností s knihovnami, které se prozatím do SPOK připojily, se tato částka obvykle  vejde do rozmezí 5 - 10 tis. Kč.
-  * Náklady na migraci dat nebo katalogizaci knihovního fondu (buď formou externí služby nebo s využitím práce interního pracovníka instituce, která se chce do SPOK zapojit.+  * Náklady na migraci dat nebo katalogizaci knihovního fondu (buď formou externí služby nebo s využitím práce interního pracovníka instituce, která se chce do SPOK zapojit).
  
 ==== Vzor smlouvy o spolupráci ve SPOK ==== ==== Vzor smlouvy o spolupráci ve SPOK ====
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/spok/informace_pro_zajemce.txt · Poslední úprava: 2019/10/25 16:55 autor: ece