Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


rezervace:rezervace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rezervace:rezervace [2018/10/09 11:31]
ece [Vytvoření (zadání) rezervace]
rezervace:rezervace [2019/08/14 16:20] (aktuální)
ece [Rezervace]
Řádek 3: Řádek 3:
 Jde např. o nastavení v administrativním modulu (nastaven vah, hranic pro rezervace, zda jsou rezervace splněny i ve dnech, kdy je knihovna zavřená aj.), nastavení rezervovaného exempláře (modifikátor výpůjčky,​ typ dokumentu, zda je dokument možné rezervovat aj.), nastavení skupiny oprávnění čtenáře, který si dokument rezervoval, zda je zda je čtenář nezletilý, apod.  Jde např. o nastavení v administrativním modulu (nastaven vah, hranic pro rezervace, zda jsou rezervace splněny i ve dnech, kdy je knihovna zavřená aj.), nastavení rezervovaného exempláře (modifikátor výpůjčky,​ typ dokumentu, zda je dokument možné rezervovat aj.), nastavení skupiny oprávnění čtenáře, který si dokument rezervoval, zda je zda je čtenář nezletilý, apod. 
  
-**Pokud není v systému nastavena pro rezervaci metoda First IN - First Out (FIFO)**, kterou je možné popsat jako "kdo dřív přijde, ten dřív mele", **rezervace ​nejsou ​splňovány v pořadí, jakém jsou zadávány.** Systém se snaží optimalizovat splnění rezervace tak, aby po zachycení rezervace exemplář musel urazit co nejmenší cestu při přepravě a byl předán čtenáři, který je v seznamu rezervací danému exempláři nejblíže (nemusí to být vždy ten čtenář, který má dokument rezervovaný nejdéle).+**Pokud není v systému nastavena pro rezervaci metoda First IN - First Out (FIFO)**, kterou je možné popsat jako "kdo dřív přijde, ten dřív mele", **rezervace ​NEJSOU ​splňovány v pořadí, jakém jsou zadávány.** Systém se snaží ​(v souladu s nastavením rezervačních pravidel pro katalog nebo jednotlivé systémy, které obsahuje) ​optimalizovat splnění rezervace tak, aby po zachycení rezervace exemplář musel urazit co nejmenší cestu při přepravě a byl předán čtenáři, který je v seznamu rezervací danému exempláři nejblíže (nemusí to být vždy ten čtenář, který má dokument rezervovaný nejdéle).
  
 ===== Typy (úrovně) rezervací ===== ===== Typy (úrovně) rezervací =====
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/rezervace/rezervace.txt · Poslední úprava: 2019/08/14 16:20 autor: ece