Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


konvence_pro_upravu_evergreen_dokuwiki

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
konvence_pro_upravu_evergreen_dokuwiki [2018/12/17 11:05]
ece [Jmenné prostory (sekce Dokuwiki)]
konvence_pro_upravu_evergreen_dokuwiki [2018/12/17 11:38]
ece
Řádek 14: Řádek 14:
   * Stránky musí být umístěny ve správném  jmenném prostoru (viz níže).    * Stránky musí být umístěny ve správném  jmenném prostoru (viz níže). 
  
-==== Jmenné prostory (sekce Dokuwiki) ====+==== Jmenné prostory (sekce Dokuwiki) ====´= 
 + 
 +Na DokuWiki lze vytvářet  tzv. [[doku>cs:namespaces|jmenné prostory]], tj. sekce webu. Pro tyto sekce lze nejen nastavit přístupová práva pro skupiny uživatelů nebo jednotlivé uživatele, ale také vytvořit speciální navigaci. 
  
 **V současné době na portále Evergreen DokuWiki existují tyto tematické jmenné prostory:** **V současné době na portále Evergreen DokuWiki existují tyto tematické jmenné prostory:**
Řádek 30: Řádek 32:
   * doplňky (např. katalogizační šablony, tiskové šablony, obalkyknih.cz)   * doplňky (např. katalogizační šablony, tiskové šablony, obalkyknih.cz)
  
-Dále existují institucionální jmenné prostory: +Dále existují institucionální jmenné prostory pro interní dokumentaci
-  * kds +  * kds (Katolický domov studujících) 
-  * knihovna_jabok +  * knihovna_jabok (Knihovna Jabok) 
-  * dobry_pastyr +  * dobry_pastyr (Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech) 
-  * jachymka +  * jachymka (Sdružení Jáchymka) 
-  * cvt +  * cvt (Člověk v tísni) 
-  * spok +  * spok (SPOK -Společný katalog Evergreen) 
-  * osok+  * osok (Osobní knihovna)
  
  
-==== Vytvoření nového jmenného prostoru==== 
-Na DokuWiki lze vytvářet  tzv. [[doku>cs:namespaces|jmenné prostory]], tj. sekce webu. Pro tyto sekce lze nejen nastavit přístupová práva pro skupiny uživatelů nebo jednotlivé uživatele, ale také vytvořit speciální navigaci. Jmenný prostor se vytvoří, pokud se před název vytvářené stránky napíše název jmenného prostoru následovaný dvojtečkou a požadovaným názvem souboru 
  
-**Příklad** 
- 
-Pokud chcete vytvořit stránku " Objednávky "  v sekci webu  "Akvizice", napište vyhledávače DokuWiki //"akvizice:objednávky"// a poté zvolte vytvoření nové stránky.)). 
  
 ==== Vytvoření nové stránky v konkrétním jmenném prostoru ==== ==== Vytvoření nové stránky v konkrétním jmenném prostoru ====
-Postup je stejný jako při vytvoření jakékoliv  nové stránky((Jedním z možných postupů je zadat název nové stránky do vyhledávacího pole název  nové stránky a na stránce s výsledky vyhledávání klinout na tlačítko vytvořit (ikon tužky). Více o vytvoření nové stránky viz https://www.dokuwiki.org/cs:page)), jen je nutné před název stránky přidat název jmenného prostoru a za dvojtečkou bez mezer uvést název stránky: jmenny_prostor:nazev_stranky+Postup je stejný jako při vytvoření jakékoliv  nové stránky((Jedním z možných postupů je zadat název nové stránky do vyhledávacího pole název  nové stránky a na stránce s výsledky vyhledávání klinout na tlačítko vytvořit (ikon tužky). Více o vytvoření nové stránky viz https://www.dokuwiki.org/cs:page)), jen je nutné před název stránky přidat název jmenného prostoru a za dvojtečkou bez mezer uvést název stránky ve tvaru
  
-**Příklad:** +jmenny_prostor:nazev_stranky
  
-pro zadání  nové stránky s názvem "Z39.50 ve jmenném prostoru //katalogizace// zadejte do vyhledávací pole dotaz +**Příklady:**  
 + 
 +Pro vytvoření  nové stránky s názvem "Z39.50 ve jmenném prostoru //katalogizace// zadejte do vyhledávací pole dotaz 
 //**katalogizace:Z39.50**//. //**katalogizace:Z39.50**//.
 +
 +Pro vytvoření stránky o prodloužení výpůjček ve jmenném prostoru pro interní dokumentace knihovny KDS zadejejte do vyhledávacího pole dotaz //**kds:prodloužení výpůjček**//.
  
  
 ==== Pojmenování vstupní stránky při vytvoření nového jmenného prostoru ==== ==== Pojmenování vstupní stránky při vytvoření nového jmenného prostoru ====
    
-Název vstupní stránky jmenného prostoru je stejný, jako název jmenného prostoru+Výše uvedeným  způsobem lze nejen vytvářet stránky v již existujícím jmenném prostoru, ale také vytvořit nový jmenný prostor. 
 + 
 +Název vstupní stránky jmenného prostoru má být vždy stejný, jako název jmenného prostoru
  
 **Příklad** **Příklad**
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/konvence_pro_upravu_evergreen_dokuwiki.txt · Poslední úprava: 2018/12/17 11:38 autor: ece