Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:vypucka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vypujcni_protokol:vypucka [2019/01/30 11:17]
uisk-lenertova vytvořeno
vypujcni_protokol:vypucka [2020/05/12 16:51] (aktuální)
zuzanaz [Půjčení nezkatalogizovaného exempláře (předkatalogizace)]
Řádek 7: Řádek 7:
  
  
-==== Půjčování ke specifickému datu ====+===== Půjčování ke specifickému datu =====
 Délka výpůjční lhůty je přednastavená (odvozená z administrativního nastavení délky výpůjček a výběru délky výpůjčky v nastavení vlastnosti exempláře). Když je exemplář půjčován, data vrácení jsou automaticky  spočítána a vložena do záznamu výpůjčky. Délku výpůjčky je však možné ovlivnit kliknutím na pole //"Možnosti data"//. Poté klikněte na pole //"Specifické datum vrácení"// nebo //"Používat specifické datum vrácení až do odhlášení"// a zvolte požadované datum, které bude použito místo přednastavené výpůjční lhůty. \\ \\ {{:uisk:4_delka_vypujcni_doby_prednastavena.jpg|}} \\ \\ Délka výpůjční lhůty je přednastavená (odvozená z administrativního nastavení délky výpůjček a výběru délky výpůjčky v nastavení vlastnosti exempláře). Když je exemplář půjčován, data vrácení jsou automaticky  spočítána a vložena do záznamu výpůjčky. Délku výpůjčky je však možné ovlivnit kliknutím na pole //"Možnosti data"//. Poté klikněte na pole //"Specifické datum vrácení"// nebo //"Používat specifické datum vrácení až do odhlášení"// a zvolte požadované datum, které bude použito místo přednastavené výpůjční lhůty. \\ \\ {{:uisk:4_delka_vypujcni_doby_prednastavena.jpg|}} \\ \\
  
Řádek 15: Řádek 15:
  
  
-=== Půjčení nezkatalogizovaného exempláře (předkatalogizace) ===+===== Půjčení nezkatalogizovaného exempláře (předkatalogizace) =====
 Systém Evergreen  umožňuje vypůjčit i exempláře, které doposud nebyly zkatalogizované. V tomto případě je potřeba, aby exemplář měl přidělen čárový kód. Systém Evergreen  umožňuje vypůjčit i exempláře, které doposud nebyly zkatalogizované. V tomto případě je potřeba, aby exemplář měl přidělen čárový kód.
  
Řádek 23: Řádek 23:
 Při vrácení systém Evergreen upozorní personál na to, že má být exemplář předán zpět ke katalogizaci.  Při vrácení systém Evergreen upozorní personál na to, že má být exemplář předán zpět ke katalogizaci. 
  
 +===== Evidence prezenčních výpůjček =====
 +
 +1. Na horní liště vyberte //**"Výpůjčka" → "Zaznamenat prezenční výpůjčku"**// nebo stiskněte klávesu //**"F6"**//.
 +
 +2. Doplňte počet  prezenčních užití pro daný exemplář a poté zadejte čárový kód exempláře. 
 +{{:vypujcni_protokol:prezencnivyp.png?600|}}
 +
 +3. Klikněte na tlačítko //**"Potvrdit"**//.
 +
 +Prezenční výpůjčky jsou evidovány bez vztahu ke konkrétnímu čtenářskému kontu. Nejsou také započítávány do statistik běžných výpůjček. 
 +Jako prezenční výpůjčku lze zaznamenat i exempláře, které není možné půjčovat (např. jsou nastaveny jako prezenční exempláře).
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/vypujcni_protokol/vypucka.1548843473.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/30 11:17 autor: uisk-lenertova