Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:vymena_ctenarskeho_prukazu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
vypujcni_protokol:vymena_ctenarskeho_prukazu [2018/09/13 11:38]
ece [Změna čárového kódu průkazu za dříve používaný průkaz]
vypujcni_protokol:vymena_ctenarskeho_prukazu [2019/08/14 14:08] (aktuální)
ece
Řádek 2: Řádek 2:
 Pokud čtenář změní nebo ztratí čtenářský průkaz, je nutné změnit v jeho kontě čárový kód průkazu. Čárový kód není smazán, ale zůstává uložen v systému. Později je možné jej znovu aktivovat , takže např. pokud čtenář ztratí kartu ISIC, kterou používá jako průkaz do knihovny, zařídil si nový čtenářský průkaz a poté kartu ISIC našel a chce ji znovu používat, kartu je v Evergreenu možné znovu aktivovat. Pokud čtenář změní nebo ztratí čtenářský průkaz, je nutné změnit v jeho kontě čárový kód průkazu. Čárový kód není smazán, ale zůstává uložen v systému. Později je možné jej znovu aktivovat , takže např. pokud čtenář ztratí kartu ISIC, kterou používá jako průkaz do knihovny, zařídil si nový čtenářský průkaz a poté kartu ISIC našel a chce ji znovu používat, kartu je v Evergreenu možné znovu aktivovat.
 ===== Změna čárového kódu - nový kód ===== ===== Změna čárového kódu - nový kód =====
-  - Otevřete //**"Editovat"**// ve čtenářském kontě.  +  - Otevřete ​kartu  ​//**"Upravit"**// ve čtenářském kontě.  
-  - Klikněte na tlačítko //​**"​Změnit čárový kód"​**//​ vedle pole s čárovým kódem.+  - Klikněte na tlačítko //​**"​Změnit čárový kód"​**//​ vedle pole s čárovým kódem. ​\\ \\ {{:​vypujcni_protokol:​zmena_kodu.png|}} \\ 
   - Načtěte nový čárový kód a čtenářské údaje uložte tlačítkem //​**"​Uložit"​**//​.   - Načtěte nový čárový kód a čtenářské údaje uložte tlačítkem //​**"​Uložit"​**//​.
-{{:​wiki:​obr-dok:​zmena_kodu_cten.jpg|}} +| Pozor! ​ Na rozdíl od chování systému během registrace nového čtenáře, kdy se kód automaticky zkopíruje do pole //** "​Přihlašovací jméno do OPACu"​**//,​ v případě změny zůstává v tomto poli dosavadní přihlašovací jméno. Pokud si čtenář dosud nezměnil své přihlašovací jméno do OPACu, je vhodné číslo nového průkazu ​nejdříve ​zkopírovat do pole //​**"​Přihlašovací jméno do OPACu"​**//,​ aby čárový kód průkazu byl shodný s přihlašovacím jménem. |
-| Pozor! ​ Na rozdíl od chování systému během registrace nového čtenáře, kdy se kód automaticky zkopíruje do pole //** "​Přihlašovací jméno do OPACu"​**//,​ v případě změny zůstává v tomto poli dosavadní přihlašovací jméno. Pokud si čtenář dosud nezměnil své přihlašovací jméno do OPACu, je vhodné číslo nového průkazu zkopírovat do pole //​**"​Přihlašovací jméno do OPACu"​**//,​ aby čárový kód průkazu byl shodný s přihlašovacím jménem. |+
  
 ===== Změna čárového kódu průkazu za dříve používaný průkaz ===== ===== Změna čárového kódu průkazu za dříve používaný průkaz =====
- - Otevřete //**"Editovat"**// ve čtenářském kontě.  + - Otevřete ​kartu //**"Upravit"**// ve čtenářském kontě.  
-  - Klikněte na tlačítko //​**"​Zobrazit vše"​**//​ v pravé horní části obrazovky. +  - Klikněte na tlačítko //​**"​Zobrazit vše"​**//​ v pravé horní části obrazovky. ​\\ \\ {{:​vypujcni_protokol:​zmena_prukazu_vsechny.png|}} 
-  - zaškrtněte pole //​**"​Aktivní"​**//​ u kódu požadovaného průkazu. Doporučujeme také zrušit tuto volbu u stávajícího průkazu. +  - zaškrtněte pole //​**"​Aktivní"​**//​ u kódu požadovaného průkazu. Doporučujeme také zrušit tuto volbu u stávajícího průkazu.((Nastavení závisí na pravidlech knihovny, Evergreen však umožňuje mít aktivních několik průkazů.)) 
-  - Zaškrtněte volbu //​**"​Primární"​**//​ u kódu požadovaného průkazu.+  - Zaškrtněte volbu //​**"​Primární"​**//​ u kódu požadovaného průkazu.(( Primární průkaz se zobrazuje ve výpisu čtenářského konta, v údajích o čtenáři apod.))
   - Klikněte na tlačítko //​**"​Potvrdit změny"​**//​.   - Klikněte na tlačítko //​**"​Potvrdit změny"​**//​.
-  - Uložte záznam čtenářského konta tlačítkem //​**"​Uložit"​**//​. ​+  - Uložte záznam čtenářského konta tlačítkem //​**"​Uložit"​**//​. ​\\ \\ {{:​vypujcni_protokol:​zmena_prukazu.png|}}
  
 {{:​wiki:​obr-dok:​vymena_prukazu_cten.jpg|}} {{:​wiki:​obr-dok:​vymena_prukazu_cten.jpg|}}
  
 | **Pozor!** Změna čárového kódu průkazu vyžaduje, aby knihovník měl příslušná práva (jinak změnu nelze provést).| | **Pozor!** Změna čárového kódu průkazu vyžaduje, aby knihovník měl příslušná práva (jinak změnu nelze provést).|
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/vymena_ctenarskeho_prukazu.txt · Poslední úprava: 2019/08/14 14:08 autor: ece