Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:skupiny_ctenaru

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vypujcni_protokol:skupiny_ctenaru [2018/12/17 13:40] (aktuální)
uisk-nova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Skupiny čtenářů ======
 +===== Úvod =====
  
 +Skupiny čtenářů umožňují dávkové smazání a dávkové úpravy uživatelských účtů v systému Evergreen. Dávkové úpravy mohou být provedeny v těchto vybraných polích čtenářských účtů:
 +  * //Domovská knihovna//
 +  * //Hlavní profil//
 +  * //Přístup k internetu//
 +  * příznak //Omezení transakcí//​
 +  * příznak //​Aktivní//​
 +  * příznak //​Nezletilý//​
 +  * //Datum vypršení oprávnění (registrace)//​
 +  * //​Statistické kategorie//
 +
 +Dávkové úpravy a smazání lze vrátit zpět nebo změnit, s výjimkou dávkových úprav statistických kategorií. Dávkové změny provedené přes skupiny uživatelů neaktivují žádné definice událostí spouštěčů,​ které by se jinak aktivovaly při úpravách jednotlivých uživatelských účtů. ​
 +
 +Uživatelské účty mohou být přidány do skupiny čtenářů naskenováním uživatelských čárových kódů nebo nahráním souboru uživatelských čárových kódů přímo v rozhraní Skupiny uživatelů. Mohou být také přidány do skupiny čtenářů z výsledků hledání čtenáře. Dávkové změny a sady dávkových úprav jsou spojeny s danou skupinou čtenářů,​ nikoliv s přihlášením vlastníka skupiny.
 +===== Vytvoření skupiny čtenářů =====
 +==== Přidání uživatelů do skupiny z výsledků hledání čtenáře ====
 +
 +  - Klikněte na **Hledat**→**Hledat čtenáře**.
 +  - Proveďte vyhledávání. Zaškrtnutím vyberte ty uživatele, které chcete přidat do skupiny. Můžete také použít klávesy CTRL nebo SHIFT a vybrat více uživatelů.
 +  - Klikněte na **Přidat do skupiny** a z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu čtenářů,​ nebo klikněte na **Vytvořit novou skupinu**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru1.jpg |}} \\ \\
 +  - Pokud vytváříte novou skupinu, objeví se dialogové okno //Vytvořit skupinu//. Zadejte název skupiny a (volitelně) její popis. Zaškrtnutím lze povolit sdílení skupiny s personálem. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru2.jpg |}} \\ \\
 +  - Po přidání uživatelů do skupiny se v pravém dolním rohu obrazovky objeví potvrzení: //„# uživatelů bylo úspěšně přidáno do skupiny [Název]"//​.
 +
 +==== Přidání uživatelů do skupiny naskenováním čárových kódů v rozhraní Skupiny uživatelů ====
 +
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Nevyřízení uživatelé**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu, nebo klikněte na Vytvořit novou skupinu.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru3.jpg |}} \\ \\
 +  - Pokud vytváříte novou skupinu, objeví se dialogové okno //Vytvořit skupinu//. Zadejte název skupiny a (volitelně) její popis. Zaškrtnutím lze povolit sdílení skupiny s personálem. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru2.jpg |}} \\ \\
 +  - Po vytvoření nové skupiny, nebo výběru již existující,​ se nad polem //Načíst průkaz// objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
 +  - Do pole **Načíst průkaz** načtěte čárové kódy uživatelů,​ které chcete přidat do skupiny. Čárový kód lze do pole zadat také ručně, zadání potvrďte stiskem ENTER. Uživatelské účty se objeví v panelu //​Nevyřízení uživatelé//​.
 +  - Zaškrtnutím vyberte ty uživatele, které chcete přidat do skupiny. Můžete také použít klávesy CTRL nebo SHIFT a vybrat více uživatelů.
 +  - Klikněte na **Akce**→**Přidat do skupiny**. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný uživatelský účet, zobrazí se nabídka //Akce//, pak klikněte na **Přidat do skupiny**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru4.jpg |}} \\ \\
 +  - Uživatelské účty se přesunou na panel //​Zobrazení skupiny// a jsou přidány do skupiny. ​
 +
 +==== Přidání uživatelů do skupiny nahráním souboru s čárovými kódy ====
 +
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel Nevyřízení uživatelé.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu, nebo klikněte na **Vytvořit novou skupinu**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru3.jpg |}} \\ \\
 +  - Pokud vytváříte novou skupinu, objeví se dialogové okno //Vytvořit skupinu//. Zadejte název skupiny a (volitelně) její popis. Zaškrtnutím lze povolit sdílení skupiny s personálem. Potvrďte kliknutím na **Vytvořit skupinu**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru2.jpg |}} \\ \\
 +  - Po vytvoření nové skupiny, nebo výběru již existující,​ se nad polem //Načíst průkaz// objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
 +  - Na panelu //​Nevyřízení uživatelé//​ klikněte na **Vybrat soubor** a vyberte soubor, obsahující čárové kódy.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru5.jpg |}} \\ \\
 +  - Soubor musí být ve formátu .txt a obsahovat na každém řádku pouze jeden čárový kód.
 +  - Uživatelské účty se automaticky objeví na panelu //​Nevyřízení uživatelé//​.
 +  - Zaškrtnutím vyberte ty uživatele, které chcete přidat do skupiny. Můžete také použít klávesy CTRL nebo SHIFT a vybrat více uživatelů.
 +  - Klikněte na **Akce**→**Přidat do skupiny**. Alternativně můžete kliknout pravým tlačítkem myši na vybraný uživatelský účet, zobrazí se nabídka //Akce//, pak klikněte na **Přidat do skupiny**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru4.jpg |}} \\ \\
 +  - Uživatelské účty se přesunou na panel //​Zobrazení skupiny// a jsou přidány do skupiny.
 +
 +===== Dávková editace všech uživatelů =====
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat.
 +  - Po vybrání skupiny se nad polem //Načíst průkaz// objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
 +  - Zkontrolujte seznam uživatelů ve skupině a klikněte na **Dávková editace všech uživatelů**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru6.jpg |}} \\ \\
 +  - Zobrazí se dialogové okno //​Aktualizovat všechny uživatele//​.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru7.jpg |}} \\ \\
 +  - Zadejte název do pole **Jméno editační sady**. Název slouží k identifikaci editace pro budoucí ověření nebo vrácení zpět.
 +  - Nastavte hodnoty, které chcete upravit. Změněna mohou být následující pole:
 +    * //Domovská knihovna//
 +    * //Hlavní profil//
 +    * //Přístup k internetu//
 +    * příznak //Omezení transakcí//​
 +    * příznak //​Aktivní//​
 +    * příznak //​Nezletilý//​
 +    * //Datum vypršení oprávnění (registrace)//​
 +  - Klikněte na **Potvrdit změny**.
 +===== Dávková editace statistických kategorií =====
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat.
 +  - Po vybrání skupiny se nad polem //Načíst průkaz// objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
 +  - Zkontrolujte seznam uživatelů ve skupině a klikněte na **Dávková editace statistických kategorií**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru8.jpg |}} \\ \\
 +  - Zobrazí se dialogové okno //​Aktualizovat statistické kategorie//​.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru9.jpg |}} \\ \\
 +  - Dialogové okno zobrazuje existující čtenářské statistické kategorie, změňte či odstraňte jejich hodnoty dle potřeby.
 +  - Klikněte na **Potvrdit změny**.
 +
 +===== Dávkové smazání čtenářů =====
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte skupinu, kterou chcete editovat.
 +  - Po vybrání skupiny se nad polem //Načíst průkaz// objeví informace o ní (název, popis, počet položek a datum vytvoření).
 +  - Zkontrolujte seznam uživatelů ve skupině a klikněte na **Smazat všechny uživatele**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru10.jpg |}} \\ \\
 +  - Zobrazí se dialogové okno //Smazat všechny uživatele//​.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru11.jpg |}} \\ \\
 +  - Zadejte název do pole **Jméno pro smazání sady**. Název slouží k identifikaci dávkového smazání pro budoucí ověření nebo vrácení zpět.
 +  - Klikněte na **Potvrdit změny**.
 +  - Všichni uživatelé ve skupině budou označeni jako smazaní.
 +
 +Poznámka: Dávkové smazání čtenářů ze skupiny čtenářů nepoužívá funkcionalitu //Vymazat uživatele//,​ ale označí uživatele jako smazané.
 +===== Zobrazení dávkových změn =====
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu.
 +  - Klikněte na **Zobrazit dávkové úpravy**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru12.jpg |}} \\ \\
 +  - Objeví se dialogové okno //Zobrazit dávkové změny//, u každé změny je uveden její název, čas dokončení a to, zda byla vrácena zpět.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru13.jpg |}} \\ \\
 +  - Kliknutím na tlačítko **Smazat** odeberete změnu ze seznamu akcí, které lze vzít zpět. Neslouží pro vrácení změny zpět!
 +  - Kliknutím na **OK** zavřete dialogové okno.
 +
 +===== Vrátit zpět dávkové změny =====
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**.
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte existující skupinu.
 +  - Klikněte na **Vrátit zpět dávkové úpravy**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru14.jpg |}} \\ \\
 +  - Objeví se dialogové okno //Vrátit zpět dávkové úpravy//​.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru15.jpg |}} \\ \\
 +  - Z rozbalovacího menu vyberte dávkovou úpravu, kterou chcete vrátit zpět.
 +  - Klikněte na **Vrátit změny zpět**.
 +  - Dávková úprava bude vrácena zpět a toto vrácení bude zaznamenáno v okně //Zobrazit dávkové změny//.
 +
 +Poznámka: Dávkové změny statistických kategorií nemohou být vráceny zpět.
 +===== Sdílení skupin čtenářů =====
 +Jestliže bylo sdílení skupiny čtenářů povoleno, může být načtena prostřednictvím ID skupiny jiným účtem personálu. ID skupiny je vidět jako poslední část URL při zobrazení skupiny v prohlížeči.
 +\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru16.jpg |}} \\
 +  - Klikněte na **Výpůjčka**→**Skupiny uživatelů** a vyberte panel **Zobrazení skupiny**.
 +  - Klikněte na **Skupiny**→**Sdílená skupina**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru17.jpg |}} \\ \\
 +  - Objeví se dialogové okno //Načíst sdílenou skupinu pomocí ID//.
 +  - Zadejte ID skupiny, kterou chcete načíst.
 +  - Klikněte na **Načíst skupinu**.\\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​skupiny_ctenaru18.jpg |}} \\ \\
 +  - Sdílená skupina se načte do panelu //​Zobrazení skupiny//.
 +===== Oprávnění =====
 +Všechna oprávnění musí být udělena organizační jednotce, pro kterou je pracovní stanice registrována,​ nebo vyšší. Oprávnění jsou kontrolována podle domovské knihovny uživatelů v okamžiku, kdy je provedena dávková změna nebo smazání.
 +
 +Oprávnění pro dávkové editace:
 +    * Pro provedení dávkové editace skupin čtenářů musí mít účet personálu oprávnění VIEW_USER, UPDATE_USER,​ a CONTAINER_BATCH_UPDATE pro všechny čtenáře ve skupině.
 +    * Pro provedení dávkových změn hlavního profilu musí mít účet personálu odpovídající oprávnění pro hlavní profily. ​
 +    * Pro provedení dávkových změn domovské knihovny musí mít účet personálu oprávnění UPDATE_USER pro starou i novou domovskou knihovnu. ​
 +    * Pro provedení dávkových změn příznaku //Omezení transakcí//​ musí mít účet personálu odpovídající oprávnění BAR_PATRON resp. UNBAR_PATRON..
 +
 +Oprávnění pro dávkové smazání:
 +    * Pro provedení dávkového smazání uživatelů ve skupině musí mít účet personálu oprávnění UPDATE_USER a DELETE_USER pro všechny uživatele ve skupině.
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/skupiny_ctenaru.txt · Poslední úprava: 2018/12/17 13:40 autor: uisk-nova