Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty [2019/01/30 12:44] (aktuální)
uisk-lenertova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Prodloužení a změny výpůjční lhůty ======
 +Prodloužení výpůjční lhůty exempláře se provádí ve čtenářském kontě na kartě //"​Výpůjčky"//​. Je možné prodloužit všechny výpůjčky naráz nebo vybrat jednu, či více výpůjček. Prodloužení lze provést také ke konkrétnímu datu. Pokud dojde k prodloužení výpůjčky sníží se zároveň zbývající počet prodloužení k daného exempláře v závislosti na lokálním nastavení dané knihovny. Kromě běžného prodloužení je také možné změnit datum vrácení vypůjčeného exempláře. Změna data vrácení se čtenáři nezapočítává do počtu prodloužení dané výpůjčky. ​
 +
 +===== Standardní prodloužení výpůjček =====
 +
 +====== Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů ======
 +1. V seznamu exempláře označte všechny exempláře.
 +2. Klikněte na //"​Akce"//​ a //"​Prodloužit vše"//​. \\ \\ {{:​uisk:​6_prodlouzit_vse.jpg|}} \\
 +
 +3. Ve vyskakovacím okně potvrďte //"OK, pokračovat"//​. \\ \\ {{:​uisk:​7_prodlouzit_vse_potvrzeni.jpg|}} \\ \\
 +
 +4. Dojde k prodloužení všech výpůjček a zároveň se pro každý exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny).
 +5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. \\ \\ {{:​uisk:​8_prodlouzit_vse_vyjimka.jpg|}} \\ \\
 +
 +
 +6. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění.
 +
 +====== Prodloužení lhůty vybraných dokumentů ======
 +1. V seznamu exempláře označte daný exemplář.
 +2. Klikněte na //"​Akce"//​ a //"​Prodloužit"//​.
 +3. Dojde k prodloužení vybraného exempláře a zároveň se pro daný exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny).
 +4. V případě, že daný exemplář není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést.
 +5. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění.
 +
 +===== Prodloužení výpůjček ke konkrétnímu datu =====
 +1. V seznamu výpůjček označte jednu nebo více výpůjček.
 +2. Klikněte na //"​Akce"//​ a //"​Prodloužit ke specifickému datu vrácení"//​. \\ \\ {{:​uisk:​9_prodlouzit_specificke_datum_vraceni.jpg|}} \\
 +
 +3. Ve vyskakovacím okně vyberte požadované datum a zvolte //"​Potvrdit"//​. \\ \\ {{:​uisk:​10_prodlouzit_specificke_datum_vraceni_potvrzeni.jpg|}} \\ \\
 +
 +
 +4. Dojde k prodloužení vybraných výpůjček ke zvolenému datu a zároveň se pro daný exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení.
 +5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést.
 +6. K potvrzení výjimku je nutné příslušné oprávnění.
 +
 +==== Změna data vrácení ====
 +1. V seznamu výpůjček označte jednu nebo více výpůjček.
 +2. Klikněte na //"​Akce"//​ a //"​Změnit datum vrácení"//​
 +3. Ve vyskakovacím okně vyberte požadované datum. Dojde ke změně data výpůjčky,​ počet zbývajících prodloužení daného exempláře se však nezmění.
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/pages/vypujcni_protokol/prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty.txt · Poslední úprava: 2019/01/30 12:44 autor: uisk-lenertova