Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty [2019/01/30 12:44]
uisk-lenertova vytvořeno
vypujcni_protokol:prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty [2020/03/27 17:24] (aktuální)
zuzanaz [Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů]
Řádek 6: Řádek 6:
 ====== Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů ====== ====== Prodloužení výpůjční lhůty všech vypůjčených exemplářů ======
 1. V seznamu exempláře označte všechny exempláře. 1. V seznamu exempláře označte všechny exempláře.
 +
 2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit vše"//. \\ \\ {{:uisk:6_prodlouzit_vse.jpg|}} \\ 2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit vše"//. \\ \\ {{:uisk:6_prodlouzit_vse.jpg|}} \\
  
Řádek 11: Řádek 12:
  
 4. Dojde k prodloužení všech výpůjček a zároveň se pro každý exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny). 4. Dojde k prodloužení všech výpůjček a zároveň se pro každý exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny).
 +
 5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. \\ \\ {{:uisk:8_prodlouzit_vse_vyjimka.jpg|}} \\ \\ 5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. \\ \\ {{:uisk:8_prodlouzit_vse_vyjimka.jpg|}} \\ \\
- 
  
 6. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění. 6. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění.
  
 ====== Prodloužení lhůty vybraných dokumentů ====== ====== Prodloužení lhůty vybraných dokumentů ======
-1. V seznamu exempláře označte daný exemplář. +  - V seznamu exempláře označte daný exemplář. 
-2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit"//+  Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit"//
-3. Dojde k prodloužení vybraného exempláře a zároveň se pro daný exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny). +  Dojde k prodloužení vybraného exempláře a zároveň se pro daný exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení (počet povolených prodloužení závisí na lokálním nastavení dané knihovny). 
-4. V případě, že daný exemplář není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. +  V případě, že daný exemplář není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. 
-5. K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění.+  K potvrzení výjimky je nutné příslušné oprávnění.
  
 ===== Prodloužení výpůjček ke konkrétnímu datu ===== ===== Prodloužení výpůjček ke konkrétnímu datu =====
 1. V seznamu výpůjček označte jednu nebo více výpůjček. 1. V seznamu výpůjček označte jednu nebo více výpůjček.
 +
 2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit ke specifickému datu vrácení"//. \\ \\ {{:uisk:9_prodlouzit_specificke_datum_vraceni.jpg|}} \\ 2. Klikněte na //"Akce"// a //"Prodloužit ke specifickému datu vrácení"//. \\ \\ {{:uisk:9_prodlouzit_specificke_datum_vraceni.jpg|}} \\
  
Řádek 31: Řádek 33:
  
 4. Dojde k prodloužení vybraných výpůjček ke zvolenému datu a zároveň se pro daný exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení. 4. Dojde k prodloužení vybraných výpůjček ke zvolenému datu a zároveň se pro daný exemplář sníží počet zbývajících povolených prodloužení.
 +
 5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést. 5. V případě, že některé exempláře není možné prodloužit (např. byl vyčerpán povolený limit prodloužení apod.), objeví se vyskakovací okno s dotazem, zda udělat výjimku a akci skutečně provést.
 +
 6. K potvrzení výjimku je nutné příslušné oprávnění. 6. K potvrzení výjimku je nutné příslušné oprávnění.
  
 ==== Změna data vrácení ==== ==== Změna data vrácení ====
-1. V seznamu výpůjček označte jednu nebo více výpůjček. +  - V seznamu výpůjček označte jednu nebo více výpůjček. 
-2. Klikněte na //"Akce"// a //"Změnit datum vrácení"// +  Klikněte na //"Akce"// a //"Změnit datum vrácení"// 
-3. Ve vyskakovacím okně vyberte požadované datum. Dojde ke změně data výpůjčky, počet zbývajících prodloužení daného exempláře se však nezmění.+  Ve vyskakovacím okně vyberte požadované datum. Dojde ke změně data výpůjčky, počet zbývajících prodloužení daného exempláře se však nezmění. 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/vypujcni_protokol/prodlouzeni_a_zmeny_vypujcni_lhuty.1548848679.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/30 12:44 autor: uisk-lenertova