Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vypujcka

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
vypujcka [2019/01/30 11:04]
uisk-lenertova vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Výpůjčka ====== 
-===== Běžná výpůjčka ===== 
-Při jakékoliv absenční výpůjčce je nutné nejdříve načíst čtenářské konto  
-  - Klikněte na //"​Půjčit"//​ a vložte čárový kód čtenáře do pole //"​Čárový kód čtenáře"//​ a klikněte na //"​Potvrdit"//​. Při načtení kódu čtečkou je čtenářské konto načteno ihned bez nutnosti potvrzení. \\ \\ {{:​uisk:​2_bezna_vypucka.jpg|}}\\ \\ 
-  - Vložte čárový kód exempláře do pole //"​Čárový kód"//​ a klikněte na //"​Potvrdit"//​. Při načtení kódu čtečkou je exemplář načten ihned bez nutnosti potvrzení. \\ \\ {{:​uisk:​3_bezna_vypucka_carovy_kod.jpg|}} \\ \\ 
-  -   Po načtení všech exemplářů stiskněte klávesu //"​F1"//​ nebo klikněte na //"​Hotovo"//,​ tímto dojde k možnosti vyhledat dalšího čtenáře. Tím vytisknete výpis aktuálně vypůjčených dokumentů (pokud je nastaven automatický tisk). 
- 
- 
-==== Půjčování ke specifickému datu ==== 
-Délka výpůjční lhůty je přednastavená (odvozená z administrativního nastavení délky výpůjček a výběru délky výpůjčky v nastavení vlastnosti exempláře). Když je exemplář půjčován,​ data vrácení jsou automaticky ​ spočítána a vložena do záznamu výpůjčky. Délku výpůjčky je však možné ovlivnit kliknutím na pole //"​Možnosti data"//​. Poté klikněte na pole //"​Specifické datum vrácení"//​ nebo //"​Používat specifické datum vrácení až do odhlášení"//​ a zvolte požadované datum, které bude použito místo přednastavené výpůjční lhůty. \\ \\ {{:​uisk:​4_delka_vypujcni_doby_prednastavena.jpg|}} \\ \\ 
- 
- 
-Čas (hodinu a minutu vrácení) použijte pouze v případě výpůjčky trvající hodiny nikoliv dny. 
-Zvolené datum je aplikováno na všechny následně provedené výpůjčky,​ dokud bude zaškrtávací pole //"​Specifické datum vrácení"//​ aktivováno nebo dokud neopustíte čtenářské konto. ​ 
- 
- 
-=== Půjčení nezkatalogizovaného exempláře (předkatalogizace) === 
-Systém Evergreen ​ umožňuje vypůjčit i exempláře,​ které doposud nebyly zkatalogizované. V tomto případě je potřeba, aby exemplář měl přidělen čárový kód. 
- 
-  - Ve čtenářském kontě na kartě //"​Půjčit"//​ načtěte čárový kód exempláře. ​ 
-  - Objeví se vyskakovací okno s hlášení, že exemplář neexistuje. Ve vyskakovacím okně vyplňte požadovaná pole a zvolte //"​Nezkatalogizovaná výpůjčka"//​. \\ \\ {{:​uisk:​5_nekatalogizovana_vypucka.jpg|}} \\ \\ 
- 
-Při vrácení systém Evergreen upozorní personál na to, že má být exemplář předán zpět ke katalogizaci. ​ 
- 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/vypujcka.1548842692.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/30 11:04 autor: uisk-lenertova