Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


spok_registrace_pracovni_stanice

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
spok_registrace_pracovni_stanice [2019/06/25 17:50]
ece [První přihlášení a registrace pracovní stanice]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Adresa webového služebního klienta a registrace pracovní stanice ====== 
- 
- 
-Obecný přístup do služebního klienta v katalogu SPOK se nachází na adrese ​ https://​mojzis.jabok.cuni.cz/​eg/​staff 
- 
-Tuto adresu mohou využívat všechny knihovny, které nepoužívají upravené výstupy pro přihlášky čtenáře. 
-Pokud použijete tuto adresu služebního klienta, při vyhledávání v katalogu se Vám zobrazí rozhraní katalogu [[https://​spok.jabok.cuni.cz|SPOK]] (viz obrázek). 
- 
-{{::​staff-spok.jpg?​600| Ukázka rozhraní pro pokročilé vyhledávání ve služebním klientovi při využití rozhraní SPOK (adresy https://​spok.jabok.cuni.cz/​eg/​staff) ​ }}  
- 
- 
- 
-===== Samostatné adresy služebního klienta pro jednotlivé knihovny SPOK===== 
- 
-V případě, že vaše knihovna používá upravené výstupy pro tisk přihlášky čtenáře, použijte adresu přizpůsobeného rozhraní. Tuto adresu můžete použít také v případě, že pro vyhledávání v katalogu chcete využívat přizpůsobené rozhraní katalogu Vaší knihovny (na obrázku níže je ukázka rozhraní pro pokročilé vyhledávání na samostatné adrese Jáchymky) 
- 
-{{:​staff-jachymka.jpg?​600|Ukázka rozhraní pro pokročilé vyhledávání ve služebním klientovi při využití rozhraní Jáchymky}} 
- 
- 
-==== Adresy samostatných rozhraní: ==== 
- 
-  * Člověk v tísni: https://​clovekvtisni.jabok.cuni.cz/​eg/​staff 
-  * Hospic dobrého pastýře: https://​dobrypastyr.jabok.cuni.cz/​eg/​staff 
-  * Jáchymka: https://​jachymka.jabok.cuni.cz/​eg/​staff 
-  * KDS: https://​kds.jabok.cuni.cz/​eg/​staff 
-  * Knihovna Jabok: https://​knihovna.jabok.cuni.cz/​eg.staff 
- 
-===== První přihlášení a registrace pracovní stanice ===== 
- 
-Při prvním přihlášením se dostanete na obrazovku s žádostí o registraci pracovní stanice. ​ 
-{{ :​sluzebni_klient:​photo_rps.jpg |}} 
-  - Vytvořte jedinečný název pracovní stanice. Např. "​výpůjčky"​ nebo "​knihovna"​ apod. - můžete také jako jméno pracovní stanice ponechat standardní název počítače (který se zobrazuje jako výchozí volba). 
-  - V poli //​**"​Organizace"​**//​ vyberte z rozbalovacího menu zkratku knihovny, do které patří daná pracovní stanice (počítač). 
-  - Klepněte na položku //​**"​Registrovat"​**//​. 
-  - Poté, co potvrdíte, že nová pracovní stanice je uvedena v nabídce //​**"​Pracovní stanice"​**//​ registrovaná tímto prohlížečem,​ klepněte na tlačítko //​**"​Použít"​**//​. Nově registrovaná pracovní stanice by měla být na přihlašovací stránce automaticky vybrána. 
-  - Nyní je možné přihlásit se do služebního klienta Evergreenu - vyplňte //​**"​Přihlašovací jméno"​**//​ a //​**"​Heslo"​**//​. 
- 
- 
-[[sluzebni_klient:​registrace_pracovni_stanice|Obecná dokumentace k registraci pracovní stanice]] 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/spok_registrace_pracovni_stanice.1561477847.txt.gz · Poslední úprava: 2019/06/25 17:50 autor: ece