Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


registrace_predregistrovaneho_ctenare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
registrace_predregistrovaneho_ctenare [2018/12/14 00:00]
uisk-nemcova vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Registrace předregistrovaného čtenáře ====== 
  
-Tento manuál pojednává o samoobslužné registraci čtenáři a jejím následném potvrzení knihovníkem. Pro registraci nového čtenáře, kterou celou provádí knihovník, klikněte na manuál [[uisk:​registrace_ctenare|]]. 
- 
-Samoobslužná registrace čtenáře dovoluje čtenářům předregistrovat si účet v knihovně skrze OPAC. Čtenáři o sobě vyplní základní informace do formuláře ve webovém rozhraní a uloží se do systému Evergreen jako "//​nevyřízení čtenáři//"​. Personál knihovny si tyto čtenáře může zobrazit ve služebním webovém klientu a vytvořit z předregistrovaného čtenářského účtu plnohodnotný. Nevyřízení čtenáři, jejichž účty nebudou schváleny v rámci nastavitelného časového období, budou automaticky vymazáni. ​ 
- 
-=== Samoobslužná registrace - návod pro čtenáře === 
-  - V OPAC klikněte na odkaz //​**Registrace nového čtenáře**//​. 
-  - Samostatně vyplňte formulář a klikněte na //​**Potvrdit registraci**//​. 
-  - Při správném vyplnění uvidí čtenáři potvrzující zprávu: "//​Registrace byla úspěšná. Kontaktujte prosím knihovnu.//"​ 
- 
-=== Správa nevyřízených čtenářů - návod pro knihovníka === 
-  - Ve služebním klientu klikněte na **//​Výpůjčka → Nevyřízení čtenáři//​**. 
-  - Vyberte čtenáře, kterého chcete zobrazit. V této fázi máte možnost zvolit odkaz **//​Nahrát//​** a z informací o nevyřízeném čtenáři tak vytvořit plnohodnotný čtenářský účet. 
-  - K vytvoření plnohodnotného čtenářského účtu klikněte na řádek s vybraným čtenářem a vyberte odkaz **//​Načíst čtenáře//​** v horní části obrazovky. Tento úkon nahraje údaje čtenáře vyplněné v předregistraci do stránky **//​Registrovat čtenáře//​**. 
-  - Vyplňte údaje o čtenáři povinné pro Vaši knihovnu a klikněte na //​**Uložit**//​ pro vytvoření plnohodnotného čtenářského účtu. 
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/registrace_predregistrovaneho_ctenare.1544742031.txt.gz · Poslední úprava: 2018/12/14 00:00 autor: uisk-nemcova