Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


registrace_ctenare

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
registrace_ctenare [2018/12/14 00:01]
uisk-nemcova
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Registrace čtenáře ====== 
- 
- 
-Tento manuál pojednává o registraci nového čtenáře, kterou od začátku provádí knihovník. Pro informace o registraci čtenáře, který se předregistroval vyplněním webového formuláře,​ klikněte na manuál [[registrace_predregistrovaneho_ctenare|]]. 
- 
- 
- 
-  - Pro registraci nového čtenáře v menu klikněte na **//​Výpůjčka//​** → //​**Registrovat čtenáře**//​. Objeví se formulář pro registraci čtenáře. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​registrace_ctenare.jpg |}} \\ \\  
-  - Povinná pole jsou vyplněna žlutě. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​povinna_pole.jpg |}} \\ \\ 
-  - Odkazy //​**Zobrazit:​ Povinná pole**// a //​**Zobrazit:​ Navrhovaná pole**// můžete použít k omezení zobrazení polí na této stránce. 
-  - Až dokončíte zadávání povinných údajů, klikněte na //​**Uložit**//​ pro uložení nového čtenáře či **//Uložit a klonovat//​** pro uložení nového čtenáře se stejnou adresou. Pokud vyberete //**Uložit a klonovat**//,​ informace o adrese se zkopírují do výsledné karty registračních údajů čtenáře. Ta je spojena s původním čtenářem. Informace o adrese mohou být upraveny pouze prostřednictvím původního záznamu. \\ \\ {{ :​vypujcni_protokol:​ulozit_a_klonovat.jpg |}} \\ \\  
- 
-=== Poznámky === 
- 
-  * Povinná pole lze nastavit v //**Library Settings Editor**// (**//​Administrace → Lokální administrace → Library Settings Editor//​**)((Nastavení může provést pouze pracovník s příslušným oprávněním)). 
-  * Lze vytvořit statistické kategorie pro informace sledované Vaší knihovnou, které nejsou ve výchozích čtenářských záznamech. 
-  * Tyto kategorie mohou být nastaveny v //​**Statistical Categories Editor**// (//​**Administrace → Lokální administrace → Statistical Categories Editor**//​)((Nastavení může provést pouze pracovník s příslušným oprávněním)). 
-  * Účty personálu mohou být zároveň čtenářskými účty((v praxi je však vhodnější pro půjčování knih personálem vytvořit další účet pouze s oprávněními pro čtenáře)) 
-  * Aby bylo možné **//​Aktualizovat datum expirace//​**,​ je nutné nejdříve zvolit //**Hlavní skupinu oprávnění**//,​ neboť skupina oprávnění určuje datum vypršení platnosti. 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/registrace_ctenare.1544742092.txt.gz · Poslední úprava: 2018/12/14 00:01 autor: uisk-nemcova