Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


opac:bezhotovostni_platby

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
opac:bezhotovostni_platby [2015/09/17 11:21]
otrubova
opac:bezhotovostni_platby [2020/04/16 17:35] (aktuální)
zuzanaz [Mohlo by Vás také zajímat]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Informace k bezhotovostním platbám ======+====== Informace k bezhotovostním převodům za knihovní poplatky (Knihovna Jabok) ======
  
  
-Informace k platbám mají čtenáři ve svém kontě po přihlášení na kartě  +===== Při platbě je nutné uvádět tyto údaje: =====
-„Osobní údaje a nastavení účtu“ → Osobní údaje, viz obrázek.+
  
-Doporučuji čtenáře odkazovat na jejich čtenářské konto, aby nedocházelo ke zmatkům. Tam to mají zobrazeno konkrétně pro sebe (svůj variabilní symbol).  +  * **Číslo účtu VOŠ  Jabok:**  199304/5500 Reifeisenbank 
-Čtenář musí při zadávání převodu uvést variabilní symbol a do poznámky (komentáře k platbějméno a příjmení. (pro kontrolu+  * **Variabilní symbol** (variabilní symbol je jedinečný pro každého čtenáře
 +  * **Poznámku k platbě** (do poznámky /komentáře k platbě uveďte své jméno a příjmení)
  
-**Upozorňujte čtenáře, že platby za zpozdné mají posílat až po vrácení knih. +^ Prosímdbejte  na správné vyplnění údajů - v případě chybných nebo chybějících údajů může dojít k potížím při identifikaci platby a zaplacená částka nemusí být  připsána do Vašeho čtenářského konta
-**+
  
-===== Informace pro platby ===== 
  
- +==== Kde najdete Váš variabilní symbol ====
-Číslo účtu: 199304/5500+
    
 +Informace k platbám mají čtenáři ve svém kontě po přihlášení na kartě 
 +**//"Přehled účtu"//**, viz obrázek.
  
 +{{:opac:platby2.jpg|}}
  
 +===== Platby za zpozdné =====
  
-===== Jak zjistit variabilní symbol konkrétního čtenář=====+**Upozorňujeme, žpoplatky za zpozdné není možné platit, dokud zpozdné nabíhá**  
 +(tj. nejdříve je potřeba vrátit knihy a teprve poté vyrovnat vzniklý dluh).
  
-Variabilní symbol má 10 číslic+V případě problémů nebo nejasností se prosím obracejte na pracovníky knihovny. 
 + 
 + 
 +---- 
 +===== Mohlo by Vás také zajímat ===== 
 + 
 +{{section>opac:opac#Přihlášení a osobní údaje&nodate&nouser&nofooter}} 
 +{{section>opac:opac#Nastavení čtenářského konta, výpůjčky, rezervace...&nodate&nouser}} 
 + 
 +Byla pro Vás tato nápověda užitečná? Pokud máte nějaké náměty nebo připomínky, [[mailto:knihovna@jabok.cz|napište nám]].
  
-Začíná pěti číslicemi:15015 a následuje číslo (ID čtenáře) zarovnané zleva nulami na pět číslic (např. čtenář č. 2 doplní do variabilního symbolu 00002, čtenář. č. 1258 doplní 01258)) 
  
-===== Ukázka ===== 
-  
-Variabilní symbol 1501501258 
  
  
-^15015 ^0 ^1258 ^ 
-|Předčíslí – vždy stejné |zarovnání nulami |ID čtenáře | 
  
  
  
  
-===== ID čtenáře ===== 
  
-ID čtenáře se dá zobrazit, když vyhledáte čtenáře a zobrazíte si sloupec ID uživatele (jen si k tomu musíte představit ty nuly vlevo) 
-Pokud naopak potřebujete vyhledat čtenáře podle variabilního symbolu, zadáte poslední číslice bez nul vlevo (např. pokud je variabilní symbol 1501501258, hledáte ID č. 1258). 
  
/var/www/eg-wiki.osvobozena-knihovna.cz/data/attic/opac/bezhotovostni_platby.1442481674.txt.gz · Poslední úprava: 2015/09/17 11:21 (upraveno mimo DokuWiki)